• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.11.2013

20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova


20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova

(emisiunea 29 noiembrie 2013)

Caracteristici:

Dimensiuni: 66 x 133 mm;

Culori dominante, faţă-verso: roz, violet, portocaliu, ocru;

Tiraj: 200 000 ex.

Faţa bancnotei:  Stema Republicii Moldova, denumirea băncii emitente „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI“, inscripţiile „REPUBLICA MOLDOVA“, „ŞTEFAN CEL MARE“, „20 DE ANI“, portretul lui Ştefan cel Mare, un ornament naţional multicolor, trei elemente decorative verticale, ghioşul central, valoarea nominală imprimată în cifre şi în litere, sigla „BNM“, faximilul „GUVERNATOR, D. Drăguţanu“, textul pe cerc „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI... “, simbolul Victoriei - „V“, anul imprimării bancnotei „2013“, numărul şi seria bancnotei, textul „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR“.

Versoul bancnotei:  În interiorul unei rame imaginea grafică a Primăriei Municipiului Chişinău, inscripţia „Primăria Municipiului Chişinău“, valoarea nominală în cifre şi în litere, trei elemente verticale decorative, stema lui Ştefan cel Mare, imaginea stilizată a Columnei lui Traian, Coloana Infinitului, iar între ele semiluna, inscripţia „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI“, sigla „BNM“.

Elemente de siguranţă:

Filigran: Filigranul este poziţionat pe zona neimprimată din dreapta bancnotei şi reprezentă portretul lui Ştefan cel Mare, orientat spre centru, care devine vizibil cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

Firul de siguranţă: Firul de siguranţă metalizat este încorporat între elementul decorativ vertical din stînga bancnotei şi ghioşul central, care devine vizibil cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.

Elementul de suprapunere: Pe zona neimprimată, din dreapta bancnotei, cifra „200“ imprimată în acelaşi loc pe faţa şi versoul bancnotei, astfel ca atunci cînd este privită prin transparenţă şi luminată din partea opusă privitorului, cifra este văzută în întregime. În interiorul cercului în care este imprimat textul „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI... “, conturul imaginii soarelui de pe faţa bancnotei şi semilunii de pe versoul bancnotei, cînd sunt privite prin transparenţă şi luminate din partea opusă privitorului, acestea coincid, la fel şi cercul soarelui cu cercul în care este înscrisă semiluna. Litera „V“ de pe faţa bancnotei şi imaginea Columnei lui Traian şi a Coloanei Infinitului de pe versoul, cînd sunt privite prin transparenţă şi luminate din partea opusă privitorului, formează silueta literei „ M“ (Moldova).

Microtext: Pe faţa bancnotei, în zona centrală, este imprimată cu caractere mici inscripţia „20 DE ANI BNM“, urmată de valoarea nominală. Pe chenarul cercului, unde este amplasat textul „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI... “ este imprimată inscripţia „BNM 2013“, cu caractere mici.

Imprimare în relief: Inscripţiile „ŞTEFAN CEL MARE“, „REPUBLICA MOLDOVA“, „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI“, „20 DE ANI“, cifra „200“ şi portretul lui Ştefan cel Mare sunt imprimate în relief. Pe faţa bancnotei, în zona centrală, sunt imprimate în relief, cifrele invizibile „1993“ şi „2013“.

Fluorescenţă în lumină ultravioletă: Pe zona neimprimată, din dreapta bancnotei, este amplasat un dreptunghi ce conţine inscripţia „BNM“ şi sigla „BNM“, vizibile numai în lumina ultravioletă. Ornamentul naţional multicolor, elementele decorative verticale, ghioşul central de pe faţa bancnotei în lumină ultravioletă apar în culoare galbenă, iar firişoarele incorporate în hîrtia bancnotei-în culoare roşie şi albastră.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).