• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

În luna decembrie 2023, inflația s-a aflat pentru a treia lună consecutiv în intervalul țintei. Astfel, decizia de astăzi a BNM contribuie la consolidarea acestei performanțe, stimulând în continuare cererea agregată, momentan dezinflaționistă, inclusiv prin încurajarea consumului, echilibrarea economiei naționale și ancorarea așteptărilor inflaționiste.

Începând cu 1 martie 2024, Banca Națională a Moldovei pune în circulație în scop numismatic, în principal, moneda „Mărțișorul – simbol al primăverii”, care va completa seria „Sărbătorile, cultura, tradițiile Moldovei”.

Prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) nr.48 din 22.02.2024 se menține rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova în mărime de 0% din cuantumul expunerii la risc.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu Fred Duijn, ambasador al Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

În Republica Moldova există premise pentru venirea unor investiții serioase, în condițiile în care sistemul bancar este sustenabil și rezilient, iar politicile economice sunt aliniate cerințelor investitorilor.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a purtat discuții cu ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Katarina Fried, aflată în prima sa vizită la BNM.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la evenimentul organizat de Asociația Businessului European (EBA Moldova) cu genericul: „Integrarea Republicii Moldova în UE – Perspective pentru business”.

În luna ianuarie 2024, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 97,4% comparativ cu 95,3% în luna decembrie 2023.

În luna ianuarie 2024, baza monetară s-a micșorat cu 717,8 milioane lei (-0,9 la sută) față de luna decembrie 2023 și a constituit 81 653,1 milioane lei, fiind cu 11,1 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În ianuarie 2024, volumul încasărilor cumulative de numerar în casele băncilor a  depășit cu 726,1 mil. lei volumul eliberărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.

În luna ianuarie 2024, creditele noi acordate au constituit 3 718,4 milioane lei, în descreștere cu 32,1 la sută față de luna decembrie 2023.

În luna ianuarie 2024, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 528,5 milioane lei, diminuându-se cu 23,6 la sută față de luna decembrie 2023.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a discutat cu șeful reprezentanței Băncii Europene de Investiții (BEI) în Moldova, Alberto Carlei, despre prioritățile de colaborare rezultate, pe de o parte, din perspectiva procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, iar pe de alta, din nevoia impulsionării creditării și intermedierii financiare.

Pentru procesul de aderare Banca Națională a Moldovei (BNM) va fi responsabilă de trei capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a declarat în emisiunea „ÎN CONTEXT”.

Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în frunte cu guvernatoarea Anca Dragu, și ai Băncii Mondiale în Republica Moldova, alături de directoarea de țară, Inguna Dobraja, au avut o întrevedere oficială, pe data de 14 februarie 2024.

Vezi mai mult