• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.01.2019

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de modificare și completare a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114 din 18.05.2012

 

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță inițierea elaborării proiectului de modificare și completare a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114 din 18.05.2012, în contextul transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (conform uzanțelor internaționale PSD2).

Transpunerea directivei europene în legislația națională reprezintă un exercițiu de continuare a alinierii cadrului de reglementare aferent serviciilor de plată la noile reglementări UE în domeniu, care oferă noi metode și soluții în materie de plăți, mai multă claritate juridică, setează noi reguli atât pentru prestatorii de servicii de plată existenți cât și pentru cei care urmează să apară și, nu în ultimul rând, mai multă protecție utilizatorilor serviciilor de plată.

De asemenea, transpunerea acestei directive derivă din angajamentele asumate prin Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Astfel, pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului de transpunere menționat mai sus, solicităm prezentarea, cel târziu până la 12 februarie 2019, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău sau pot fi expediate dlui Victor Șușu pe adresa de e-mail: Victor.Susu@bnm.md

Pentru informații adiționale o puteți contacta pe dna Natalia Țurcan-Munteanu la tel.: 022 822 265, e-mail: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md

Menționăm că proiectul de transpunere este în curs de elaborare și urmează a fi definitivat inclusiv în baza opiniilor, propunerilor și recomandărilor care vor fi recepționate în temeiul prezentului anunț si ulterior va fi plasat spre consultare publică pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei.