• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.03.2019

Anunț privind inițierea elaborării proiectului HCE al BNM ,,Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare”

 

ANUNȚ
privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare”

La data de 23 decembrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr.208/2018 pentru modificarea unor acte legislative, prin care au fost modificate prevederile Legii nr. 548/ 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, ale Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 și ale Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, precum și în scopul racordării cadrului normativ existent la prevederile Legii nr.208/2018, în special ce țin de modificările operate la art. 50 al Legii 114/2012 (completarea acestuia cu alin.(6) și alin.(7)), Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare”. Astfel, urmează a fi stabilite condițiile de determinare de către prestatorii de servicii de plată a valorii comisioanelor aplicate la efectuarea operațiunilor printr-un card de plată sau dispozitiv asemănător, a valorii comisioanelor  pentru operațiunile ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare, precum și proiectul va stabili mărimea comisioanelor percepute de BNM de la participanți în calitate de administrator al SAPI conform tarifelor pentru plățile procesate în SAPI.

Pentru eficientizarea procesului de elaborare a Hotărârii nominalizate, solicităm prezentarea, cel târziu până la 05 aprilie 2019, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău sau pot fi expediate dlui Victor Șușu pe adresa de e-mail: Victor.Susu@bnm.md, tel: 0 22 822 610.

Pentru informații adiționale contactați persoanele responsabile: Eugeniu Dicusar, tel: 0 22 822 476, e-mail: eugeniu.dicusar@bnm.md sau Adela Țurcan, tel: 0 22 822 477, e-mail: adela.turcan@bnm.md.