• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.01.2019

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

În temeiul art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, având în vedere următoarele:

La data de 30 noiembrie 2018 în Monitorul Oficial al R. Moldova a fost publicată Legea nr.227/2018 pentru modificarea unor acte legislative, prin care a fost modificată Legea nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.

La data de 14 decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova Legea nr.133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, prin care Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 se completează cu Art.2991 Dobândirea fructelor și a productelor.

În acest context, Regulamentul cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188/2014 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2014, nr.293-296, art.1386), urmează a fi modificat, în vederea abrogării normelor ce țin de procurarea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a certificatelor Băncii Naționale a Moldovei. Totodată, ținând cont de prevederile Codului civil modificat, devine necesară stipularea în actul juridic a modului de achitare a dobânzii (cuponului) la obligațiunile de stat, utilizate în cadrul tranzacțiilor repo/reverse repo, în cazul în care dobânda (cuponul) este scadentă pe durata acestor tranzacții.

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată, de asemenea, de necesitatea actualizării cadrului normativ al Băncii Naționale cu privire la evaluarea activelor acceptate de către Banca Națională a Moldovei drept garanții pentru operațiunile sale de creditare.

În scopul eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii, solicităm prezentarea, până la 11 februarie 2019, a propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau, în format electronic, dnei Valentina Salogub, pe adresa: valentina.salogub@bnm.md.