Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.02.2023

Banca Națională a Moldovei începe publicarea de noi date statistice utilizate în analizele macroeconomice

 


Banca Națională a Moldovei (BNM) publică în premieră Bilanțuri Sectoriale (BS), date reprezentând statistici despre stocurile de active financiare și pasive pe care le au sectoarele economiei naționale.

BS sunt parte a Conturilor financiare și bilanțurilor sectoriale (CFBS). Elaborarea și publicarea lor constituie primul pas în procesul de producere și diseminare a CFBS. În multe țări ale lumii, statisticile CFBS sunt utilizate deja pe larg, în UE acestea fiind incluse și in Compendiul cerințelor statistice ce cuprinde datele prezentate, în mod obligatoriu, de către statele membre ale UE către Eurostat sau Banca Centrală Europeană.  Lansarea BS în Republica Moldova are loc datorită asistenței tehnice de lungă durată, oferită de către experții Fondului Monetar Internațional. Banca Națională a Moldovei și-a asumat rolul de compilator al CFBS, fiind instituția cu dreptul de colectare a informațiilor statistice primare de la autoritățile statului, bănci și alte persoane fizice și juridice.

BS permit studierea situațiilor financiare ale fiecărui sector al economiei naționale, reflectă interdependență acestora, precum și interacțiunea lor cu restul lumii. Producerea și publicarea BS va îmbunătăți statisticile macroeconomice și va permite evaluarea riscurilor sistemice ale sectoarelor economiei naționale, a instrumentelor financiare și a piețelor. Fiind  o sursa bogată de informații, BS arată expunerile sectoarelor economice între ele, dar și față de economiile externe, ceea ce permite identificarea vulnerabilităților. Astfel, BS pot servi drept suport pentru politici macroprudențiale.

Primele BS, publicate recent, au fost elaborate de către Direcția statistica monetară și financiară a BNM și se referă la perioada 2015 -2019 (date anuale) și perioada trimestrul I 2020 – trimestrul III 2022 (date trimestriale). Cu prilejul primei publicații, BNM a convocat pentru o discuție potențialii utilizatori ai BS, între ei reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, Ministerului Finanțelor, Ministerului  Economiei și Academiei de Studii Economice. 


Prezentarea contului financiar și a bilanțurilor sectoriale compilate în BNM

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).