• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.06.2022

Banca Națională a Moldovei salută decizia Consiliului European de a acorda Republicii Moldova statutul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană

 

Banca Națională a Moldovei (BNM) salută adoptarea deciziei Consiliului European prin care Republica Moldova obține statutul de țară candidată pentru a deveni membru al UE.

BNM este determinată și în continuare să depună toate eforturile pentru a contribui în mod eficient la realizarea priorității naționale de integrare europeană a Republicii Moldova.

„Aseară s-a produs un salt enorm în parcursul european al țării noastre. Mă bucur pentru acest vot de încredere din partea Uniunii Europene oferit Republicii Moldova. Este un vot care ne dă de înțeles că trebuie să muncim și mai mult, să impulsionăm procesul de dezvoltare și modernizare, să aducem acasă inovațiile. BNM a reușit în ultimii ani să își consolideze capacitățile și să apropie sectorul bancar de  standardele UE. Vom continua să întărim stabilitatea și funcționarea sectorului bancar, să consolidăm credibilitatea acestuia”, remarcă Octavian Armașu, guvernatorul BNM.

Astfel, în perioada următoare, BNM își va orienta eforturile pentru menținerea stabilității macroeconomice și fortificarea sectorului financiar, inclusiv prin armonizarea în continuare a legislației financiare cu normele UE. În acest parcurs european, BNM beneficiază de sprijinul constant și valoros al partenerilor săi din UE.

Una dintre principalele condiții economice pe care o țară candidată la aderare trebuie să o satisfacă este existența unei economii de piață funcționale, precum și a capacității de a face față presiunii concurențiale pe piața UE. Altă condiție este existența capacității de a-și asuma obligațiile de stat membru al UE, între care adeziunea la obiectivele uniunii politice, economice și monetare. De asemenea, este necesar ca țara candidată să adopte acquis-ul UE și să asigure implementarea efectivă a acestuia prin structuri administrative și judiciare adecvate.

În acest context, BNM participă activ în dezvoltarea și menținerea unui sector financiar-bancar puternic, stabil și competitiv, menit să contribuie la dezvoltarea unei economii de piață funcționale – factor esențial pe calea integrării europene.

În acest parcurs de mai mulți ani al Republicii Moldova, BNM a fost un participant constant la schimbările interne de ordin legislativ, instituțional și funcțional destinate să contribuie la realizarea criteriului economic de aderare la UE, asigurând astfel o apropiere mai mare a Republicii Moldova de UE. BNM a promovat în permanență și continuă să promoveze alinierea la cele mai bune practici ale UE.

La 23 iunie 2022, Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova, precum și cea a Georgiei și a Ucrainei, subliniind că viitorul acestor țări și al cetățenilor lor este în UE. Totodată, Consiliul European a decis să acorde Republicii Moldova și Ucrainei statutul de țară candidată pentru aderare la UE. În acest context, Consiliul European a menționat că progresul fiecărei țări către UE va depinde de meritele proprii în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, luând în considerare capacitatea UE de a absorbi noi membri.

Comunicatul de presă al Consiliului European poate fi accesat AICI.