• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.04.2018

Banca Națională a Moldovei a sancționat un acționar al B.C. „ENERGBANK” S.A.

 

Ca rezultat al evaluării efectuate de către Banca Națională, în cadrul ședinței din 21 martie 2018, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât aplicarea măsurilor sancționatoare deținătorului direct de deținere calificată în mărime de 4,92% în capitalul social al B.C. ”ENERGBANK” S.A. – ”BĂLCOLCOM” S.A., pentru nerespectarea de către acesta a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară stipulate la art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din  06.10.2017.

Astfel, ”BĂLCOLCOM” S.A. a fost informat în modul stabilit de lege despre incidența prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a), alin. (2), (3) din Legea privind activitatea băncilor vizând suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni in ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, aferente acţiunilor deţinute de către „BALCOLCOM" S.A. în capitalul social al B.C. „ENERGBANK" S.A..

Banca Națională a solicitat acționarului nominalizat de a se conforma cu prevederile Legii privind activitatea băncilor, care reglementează obligativitatea acestuia de a înstrăina, în termen de 3 luni de la data de 21 martie 2018, acțiunile aferente deținerii calificate în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A., fără întrunirea cerințelor privind calitatea acționariatului unei bănci.

După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu vor fi înstrăinate, devin incidente prevederile art. 111 din Legea nr.171/2012 privind piața de capital.

Hotărârea respectivă a Comitetului executiv al Băncii Naționale nu a afectat desfășurarea activității operaționale a B.C. „ENERGBANK” S.A., banca prestând și în continuare toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.

Banca Națională va acționa în continuare în conformitate cu legislația în vigoare și cu cele mai bune practici internaționale în vederea sporirii nivelului de transparență a structurii de proprietate și asigurării unei administrări prudente și sănătoase a băncilor licențiate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).