• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.05.2017

BNM inițiază implementarea soluției informatice pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare

 

La 22.05.2017, Banca Națională a Moldovei a semnat contractul prin care va fi inițiată  implementarea soluției informatice pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare.

Soluția aferentă proceselor de licențiere, autorizare şi notificare reprezintă un sistem complex și integrat de gestiune a informațiilor și a datelor cu privire la procesele și activitățile desfășurate de către BNM cu privire la confirmarea administratorilor băncilor, aprobările ce țin de deschiderea de subdiviziuni ale băncii, autorizarea activităților instituțiilor financiare, acordarea permisiunilor de procurare sau majorare a cotelor de participare substanțiale achizitorilor potențiali sau deținătorilor direcți/indirecți, licențierea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică nebancari, eliberarea actelor cu caracter permisiv, precum și a altor activități care necesită  autorizarea, confirmarea, aprobarea și licențierea de către BNM.

Acest proiect vine în contextul implementării obiectivelor strategice ale BNM care vizează dezvoltarea funcției de supraveghere a BNM. Astfel, soluția aferentă proceselor de licențiere, autorizare și notificare face parte din programul BNM de implementare a Centralei riscurilor și reprezintă a două componentă a centralei care se implementează după darea în exploatare a Registrului riscului de credit.

Este important de menționat că implementarea acestei soluții va crea o serie de beneficii atât pentru contrapărți cât și pentru BNM prin:

 • automatizarea şi digitalizarea unor procese și documente care vor reduce considerabil timpul necesar pentru obținerea autorizațiilor, notificărilor, licențelor, permisiunilor, precum şi  volumul documentelor pe suport hârtie;
 • crearea unui mecanism de comunicare și interacțiune  eficient, facil și securizat între BNM şi instituțiile externe implicate în aceste procese (băncile licențiate, persoanele juridice și fizice, casele de schimb valutar, prestatorii de servicii electronice și emitenților de monedă electronică, etc.);
 • creșterea nivelului de transparență în procesul de acordare a licențelor, autorizațiilor și notificărilor prin optimizarea și automatizarea proceselor din cadrul Băncii Naționale;
 • consolidarea capacității de supraveghere a BNM prin utilizarea  instrumentelor avansate de colectare și prelucrare a datelor.

Implementarea acestei soluții va avea un efect benefic și asupra mediului înconjurător, prin reducerea considerabilă a volumului documentelor pe suport hârtie.

Perioada estimată pentru implementarea soluției este de circa 9-12 luni.

În vederea asigurării unei implementări cât mai eficiente și transparente, BNM  invită părțile interesate să se implice activ în procesul de implementare, prin participarea la testările pilot. Această implicare va asigura o mai bună înțelegere a soluției de către contrapărți și va oferi posibilitatea de ajustare și optimizare a soluției, în funcție de necesitățile identificate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).