• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.01.2023

Comunicat de presă privind modificările la cadrul legal aferent domeniului valutar

 

La data de 20 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13-16 a fost publicată Legea nr.363 din 29 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost introduse modificări la Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Modificarea Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei este efectuată în contextul ajustării la prevederile Codului administrativ, luând în considerare spectrul mai larg de modalități de comunicare în cadrul procedurilor administrative reglementate de Codul administrativ, având în vedere principiul acordării priorității mijloacelor care asigură o mai mare eficiență, rapiditate și economie de costuri.

Amendamentele la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară au menirea de a îmbunătăți cadrul legal aferent domeniului valutar, ținând cont de angajamentele Republicii Moldova asumate conform Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și de modificarea cadrului legal în unele domenii conexe.

Unul dintre scopurile urmărite este implementarea de către Banca Națională a Moldovei a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare, fapt care va permite utilizarea tehnologiilor digitale și automatizarea procesului de licențiere a activității de schimb valutar a caselor de schimb valutar și a hotelurilor.

Alt scop al Legii nr.363/2022 este consolidarea procesului de licențiere și supraveghere a unităților de schimb valutar - participanți ai pieței valutare din Republica Moldova. Legea acordă Băncii Naționale a Moldovei, în calitate de autoritate de supraveghere, un spectru mai larg de instrumente legale  pentru a asigura o supraveghere adecvată a activității unităților de schimb valutar și neadmiterii unor încălcări grave de către casele de schimb valutar.

Modificările ce țin de ajustarea Legii nr.62/2008 la prevederile Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vor avea drept efect prevenirea instituirii controlului ori deținerea funcțiilor de conducere în cadrul casei de schimb valutar/hotelului de către infractori și grupuri criminale organizate, de complicii acestora.

Legea nr.363/2022 are drept scop uniformizarea procedurii de licențiere a activității unităților de schimb valutar cu prevederile Codului administrativ, în special în partea ce se referă la suspendarea procedurii administrative, majorarea termenului de luare a deciziei de către Banca Națională privind aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar.

Totodată, legea în cauză include norme menite să asigure neadmiterea încălcării drepturilor clienților unităților de schimb valutar, în particular în partea ce se referă la revocarea operațiunilor de schimb valutar. În acest sens, legea stabilește cerința privind dispunerea de către unitățile de schimb valutar de sisteme de supraveghere și înregistrare video a activității lor, precum și prevede o nouă modalitate de control - efectuarea  cumpărăturii de control.

Legea nr.363/2022 include modificări care vizează procedura de autorizare de către Banca Națională a operațiunilor valutare în vederea conformării prevederilor Codului administrativ în partea ce se referă la suspendarea procedurii administrative. Totodată, legea în cauză specifică temeiurile de refuz privind autorizarea operațiunilor valutare.

Legea modifică normele care stipulează luarea la evidență de către Banca Națională a unor împrumuturi/ credite primite de către rezidenți de la nerezidenți diminuând plafonul de notificare și exclude aplicarea regimului de notificare a operațiunilor de primire de către rezidenți de la nerezidenți a garanțiilor.

Prevederile Legii nr.363/2022 intră în vigoare peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția celor aferente sistemelor de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar care vor intra în vigoare la expirarea a 9 luni de la data publicării.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).