• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.07.2005

Hotărârea CA al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naţionale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanţelor pe teritoriul Republicii Moldova

Publicat în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.98-100/347 din 22.07.2005

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr.208 din 7 iulie 2005

privind notificarea Băncii Naţionale a Moldovei referitor la deschiderea de
către băncile străine a reprezentanţelor pe teritoriul Republicii Moldova

  În scopul stabilirii modului notificării Băncii Naţionale a Moldovei privind deschiderea de către băncile străine a reprezentanţelor pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi în temeiul art.11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95 şi art.3, 12, 26 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.95, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

I. 1. La notificarea Băncii Naţionale a Moldovei privind deschiderea de către băncile străine a reprezentanţelor pe teritoriul Republicii Moldova, acestea urmează să prezinte următoarele:

a) scrisoare oficială (avînd antetul băncii străine şi semnătura conducătorului) privind deschiderea reprezentanţei în Republica Moldova;
b) decizia organului competent al băncii privind deschiderea reprezentanţei;
c) copia legalizată a documentului ce atestă dreptul băncii de desfăşurare a activităţilor financiare, emis de către organul de supraveghere bancară, abilitat prin lege, al ţării de origine a băncii străine;
d) dările de seamă financiare anuale, confirmate de firma de audit independentă, pentru ultimul an de activitate al băncii solicitante;
e) informaţia cu privire la adresa şi numărul de telefon (fax) ale viitoarei reprezentanţe;
f) informaţia privind numele, prenumele conducătorului şi telefonul de contact;
g) regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea reprezentanţei, aprobat de organul competent al băncii solicitante. Regulamentul respectiv urmează să stipuleze cel puţin următoarele:
• reprezentanţa îşi va limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de reprezentare aferente activităţilor prevăzute la art.26 (1) lit.b)-n) din Legea instituţiilor financiare şi nu va efectua nici una din activităţile prevăzute la art.26 din legea menţionată;
• actele de informare, legătură sau reprezentare ale reprezentanţei nu vor fi aferente acceptării directe sau indirecte de depozite sau echivalente ale acestora (conform noţiunii de depozit din art.3 din Legea instituţiilor financiare) de către nici o banca străină, inclusiv banca solicitantă (cu indicarea denumirii băncii solicitante) pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea reprezentanţei şi alte acte interne nu trebuie să conţină prevederi care contravin celor expuse la lit.g) din pct.1.

3. În cazul în care informaţia şi documentele menţionate la alineatul unu sînt întocmite într-o limbă străină, acestea urmează a fi prezentate cu anexarea traducerii legalizate în limba de stat a Republicii Moldova.

4. Banca Naţională a Moldovei este în drept să ceară solicitantului prezentarea unei informaţii suplimentare, în cazul în care informaţia remisă conform lit.a)-g) din pct.1 este insuficientă pentru exprimarea opiniei sale.

5. În decurs de 30 zile lucrătoare din ziua primirii pachetului de documente în volum complet Banca Naţională a Moldovei comunică solicitantului una din opiniile sale: fără menţiune (a luat act); cu menţiune (documentele prezentate conţin unele aspecte care nu sînt în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare).
În cazul în care Banca Naţională a Moldovei consideră că este necesară o investigaţie suplimentară pentru expunerea opiniei sale, termenul stabilit în primul alineat din prezentul punct poate fi prelungit, cu informarea ulterioară a conducerii băncii solicitante.

II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

 

Leonid TALMACI

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).