• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.02.2019

Hotărârea CE al BNM nr. 142 din 2 iunie 2017 Cu privire la desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 181-189 art. 1082 din 09.06.2017

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA nr. 142
din 2 iunie 2017

Cu privire la desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare
( în vigoare din 09.06.2017 )

În temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 653), cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (1) lit. f), art. 11 alin.(1), art. 491 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Se desemnează ca sisteme care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare:

a) sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI), care constă din sistemul de decontare pe bază brută în timp real (SDBTR) și sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (SCDN), aflat în proprietatea și în administrarea Băncii Naționale a Moldovei;

b) sistemul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (SDCU), sistem de decontare al valorilor mobiliare, aflat în administrarea “DEPOZITARULUI CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” S.A.
[Lit.b) în redacţia Hot.BNM nr.47 din 13.02.2019, în vigoare 22.02.2019]


Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).