• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.10.2014

Hotărîrea CA al BNM nr.184 din 25.09.2014 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii”

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.293-296 din 03.10.2014, art.1385

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.184
din 25  septembrie 2014

Cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.44 lit.a), art.46 lit.b), art.51 lit.c) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.41 din 28 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La punctul 5.3 cuvîntul „separate” se exclude.
2) La punctul 6.2 litera A va avea următorul cuprins:
„A. Mărimea capitalului normativ total care trebuie să corespundă cu valoarea acestui indice reflectat în Raportul privind calculul capitalului normativ total întocmit și prezentat la Banca Națională a Moldovei în conformitate cu prevederile Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216 – 221, art.2008).
Pentru calculul indicelui „Raportul poziţiei valutare deschise”, pe parcursul lunii gestionare se foloseşte mărimea capitalului normativ total, după cum urmează:
a) pentru perioada de la data de 1 a lunii gestionare pînă la data limită de prezentare la Banca Națională a Moldovei a Raportului privind calculul capitalului normativ total pentru luna anterioară celei gestionare se foloseşte mărimea capitalului normativ total calculată la situaţia de la finele ultimei zile lucrătoare a lunii care precede luna anterioară perioadei gestionare;
b) pentru perioada rămasă a lunii gestionare se foloseşte mărimea capitalului normativ total calculată la situaţia de la finele ultimei zile lucrătoare a lunii anterioare celei gestionare.”.
3) La punctul 7.1, textul „"Raportul privind poziţia valutară deschisă a băncii"” se substituie cu textul „raportul ORD 3.19 „Poziţia valutară deschisă a băncii"”.
4) La punctul 7.3, textul „(col.3 din raport)” se substituie cu textul „(tabelul C rîndurile  5 și 6 col.3 din raport)”, iar textul „(col.7 din raport)” se substituie cu textul „(tabelul C rîndurile 5 și 6 col.7 din raport)”.
5) La punctul 7.7, textul „ , în care sunt incluse activităţile financiare, indicate în subpunctele f) şi j) ale punctului (1) al Articolului 26 din Legea instituţiilor financiare” se exclude.
6) La punctul 7.8, cuvîntul „separate” se exclude.
7) Punctul 7.10 se abrogă.
8) Anexele nr.1 și nr.2 vor avea următorul cuprins:

anexa 1
anexa 2

2. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 al prezentei hotărîri se va efectua pentru prima zi lucrătoare a anului 2015.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

 

Dorin DRĂGUŢANU