• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2016

Hotărîrea CE al BNM nr. 332 din 1 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

Publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 441-451, art. 2133

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI

nr. 1163 din 08.12.2016

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
nr. 332  din 1 decembrie 2016

Cu privire la modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară,
aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011

În temeiul art. 11 alin.(1), art. 27 alin. (1) lit. c) şi art. 72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 206-215, art.1833), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) la punctul 3 subpunctul 1) litera b) va avea următorul cuprins:
b) bănci și alte instituții financiare, cuprinde următoarele componente:
- bănci – persoane juridice definite la noțiunea „Bancă”, art. 2 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995;
- asociații de economii și împrumut (AEÎ), categoria B și C – persoane juridice definite la noțiunea „asociaţie de economii şi împrumut”, art. 3 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care dețin licențe de categoria B și C, în conformitate cu art. 29 alin.(3) și alin.(4) din legea menționată;”;

2) la punctul 3 subpunctul 1) litera c):
a) noțiunea „societăţi de asigurare” se substituie cu noțiunea „asigurători (reasigurători)” cu următorul cuprins:
asigurători (reasigurători) - persoane juridice înregistrate în Republica Moldova care, în condiţiile Legii cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006, deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare), care constă, în principal, din: oferirea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acţiuni de regres şi de recuperare (conform art.1 din Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006);”;
b) noțiunea „asociații de economii și împrumut” se substituie cu noțiunea „asociaţii de economii şi împrumut (AEÎ) categoria A” cu următorul cuprins:
asociaţii de economii şi împrumut (AEÎ) categoria A – persoane juridice definite la noțiunea „asociaţie de economii şi împrumut”, art. 3 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care dețin licențe de categoria A, în conformitate cu art. 29 alin.(2) din legea menționată; ” ;
c) noțiunea „fonduri de investiții” se substituie cu noțiunea organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)” cu următorul cuprins:
organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) – companii investiţionale, definite la art. 89 alin(1) din Legea privind piața de capital nr. 171 din 11 iulie 2012;”;

3) la punctul 15:
a) în compartimentul „Active”:
rândul „1.1.2.2.4.0.0. – Depozite transferabile Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1032, 1099, 1701)” se exclude;
rândul 1.2.1.1.2.1.0. va avea următorul cuprins:
„1.2.1.1.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1163,1181,1191, (-)1192)”;
rândul 1.3.1.7.3.1.0. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.7.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1261, 1266, 1267)”;
rândul 1.3.1.8.1.3.2. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.8.1.3.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1513, 1514)”;
rândul 1.3.1.8.2.1.1. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.8.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1461, 1491, 1492, 1494, 1496)”;
rândul 1.3.1.8.2.1.2. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.8.2.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1462, 1492, 1496)”;
rândul 1.3.1.8.2.1.3. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.8.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1463, 1496)”;
rândul 1.3.1.8.2.1.4. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.8.2.1.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, 1756,(-) 1466, (-) 1497 )”;
rândul 1.3.1.8.3.1.1. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.8.3.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1451, 1491, 1492, 1494, 1496)”;
rândul 1.3.1.8.3.1.2. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.8.3.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1452, 1492, 1496)”;
rândul 1.3.1.8.3.1.3. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.8.3.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1453, 1496)”;
rândul 1.3.1.8.3.1.4. va avea următorul cuprins:
„1.3.1.8.3.1.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1724, 1743, (-) 1456, (-) 1497 )”;
rândul 1.3.2.7.3.1.0. va avea următorul cuprins:
„1.3.2.7.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1261, 1266, 1267)”;
rândul 1.3.2.8.2.1.1. va avea următorul cuprins:
„1.3.2.8.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1461, 1491, 1492, 1494, 1496)”;
rândul 1.3.2.8.2.1.2. va avea următorul cuprins:
„1.3.2.8.2.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1462, 1492, 1496)”;
rândul 1.3.2.8.2.1.3. va avea următorul cuprins:
„1.3.2.8.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1463, 1496)”;
rândul 1.3.2.8.2.1.4. va avea următorul cuprins:
„1.3.2.8.2.1.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, 1756,(-) 1466, (-) 1497 )”;
rândul 1.3.2.8.3.1.1. va avea următorul cuprins:
„1.3.2.8.3.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1451, 1491, 1492, 1494, 1496)”;
rândul 1.3.2.8.3.1.2. va avea următorul cuprins:
„1.3.2.8.3.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1452, 1492, 1496)”;
rândul 1.3.2.8.3.1.3. va avea următorul cuprins:
„1.3.2.8.3.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1453, 1496)”;
rândul 1.3.2.8.3.1.4. va avea următorul cuprins:
„1.3.2.8.3.1.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1724, 1743, (-) 1456, (-) 1497 )”;
rândul 1.8.1.1.0.0.0. va avea următorul cuprins:
„1.8.1.1.0.0.0. – Imobilizări corporale (Se includ conturile bilanţiere 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1609)”;
b) în compartimentul „Obligaţiuni”:
rândul 2.1.1.1.1.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.1.1.1.1.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2237, 2238, 2251, 2254, 2258, 2274, 2275)”;
rândul 2.1.1.1.3.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.1.1.1.3.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;
rândul 2.1.1.1.4.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.1.1.1.4.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;
rândul 2.1.1.1.5.2.1. va avea următorul cuprins:
„ 2.1.1.1.5.2.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2231, 2232, 2224, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;
rândul 2.1.1.1.5.3.1. va avea următorul cuprins:
„2.1.1.1.5.3.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;
rândul 2.1.1.2.1.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.1.1.2.1.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2237, 2238, 2251, 2254, 2258, 2274, 2275)”;
rândul 2.1.1.2.3.1.0. va avea următorul cuprins:     
„2.1.1.2.3.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;
„2.1.1.2.4.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;
rândul 2.1.1.2.5.2.1. va avea următorul cuprins:
„2.1.1.2.5.2.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2231, 2232, 2224, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;  
rândul 2.1.1.2.5.3.1. va avea următorul cuprins:
„2.1.1.2.5.3.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;
rândurile 2.2.1.1.4.3.3. - 2.2.1.1.4.3.8. vor avea următorul cuprins:
„2.2.1.1.4.3.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se includ conturile bilanţiere 2268, 2269)
2.2.1.1.4.3.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.1.4.3.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2267)
2.2.1.1.4.3.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.1.4.3.7. – Mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2264)
2.2.1.1.4.3.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2721)”;
rândul 2.2.1.1.9.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.2.1.1.9.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2238, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2262, 2275)”;
rândurile 2.2.1.2.4.2.3. - 2.2.1.2.4.2.8. vor avea următorul cuprins:
„2.2.1.2.4.2.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se includ conturile bilanţiere 2268, 2269)
2.2.1.2.4.2.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.2.4.2.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2267)
2.2.1.2.4.2.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.2.4.2.7. – Mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2264)
2.2.1.2.4.2.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2721)”;
rândul 2.2.1.2.9.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.2.1.2.9.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2238, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2262, 2275)”;
rândurile 2.2.2.1.4.6.0. - 2.2.2.1.4.6.3. și rândurile 2.2.2.2.4.5.0. –2.2.2.2.4.5.3. se exclud,
rândul 2.5.1.1.2.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.5.1.1.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2061, 2091, 2092)”;
rândul 2.5.1.2.2.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.5.1.2.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2033, 2062, 2095, 2096)”;
rândul 2.5.1.3.3.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.5.1.3.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2121, 2122)”;
rândurile 2.5.1.4.0.0.0.- 2.5.1.5.0.0.0. vor avea următorul cuprins:
„2.5.1.4.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2101, 2102, 2103, 2104, (-)2105, 2709)
2.5.1.5.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice locale ”;
rândul 2.5.1.9.2.1.1. va avea următorul cuprins:
„2.5.1.9.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2033, 2062, 2095,2096, 2111, 2112)”;
rândul 2.5.2.1.2.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.5.2.1.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2061, 2091, 2092)”;
rândul 2.5.2.2.2.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.5.2.2.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2033, 2062, 2095, 2096)”;
rândul 2.5.2.3.3.1.0. va avea următorul cuprins:
„2.5.2.3.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2121, 2122)”;
rândurile 2.5.2.4.0.0.0.- 2.5.2.5.0.0.0. vor avea următorul cuprins:
„2.5.2.4.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2101, 2102, 2103, 2104, (-)2105, 2709)
2.5.2.5.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice locale ”;
rândul 2.5.2.9.2.1.1. va avea următorul cuprins:
„2.5.2.9.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2033, 2062, 2095, 2096, 2111, 2112)”;
rândurile 2.8.2.4.1.3.4.- 2.8.2.4.1.3.6. vor avea următorul cuprins:
„2.8.2.4.1.3.4. – Conturi de decontare Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2801, 2802, 2806, 2811)
2.8.2.4.1.3.5. – Conturi de decontare Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 2802, 2806)
2.8.2.4.1.3.6. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”;
rândul 2.8.2.4.1.3.8. va avea următorul cuprins:
„2.8.2.4.1.3.8. – Conturi de decontare Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”;
rândurile 2.8.2.4.2.3.4. - 2.8.2.4.2.3.6. vor avea următorul cuprins:
„2.8.2.4.2.3.4. – Conturi de decontare Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2806, 2811)
2.8.2.4.2.3.5. – Conturi de decontare Organele administraţiei publice locale (Se include contul bilanţier 2806)
2.8.2.4.2.3.6. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”;
rândul 2.8.2.4.2.3.8. va avea următorul cuprins:
„2.8.2.4.2.3.8. – Conturi de decontare Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”.

4) În anexa 1:
a) rândurile 1.2.1.8.0.0.0.–1.2.1.8.3.0.0., 1.2.1.9.1.0.0. – 1.2.1.9.1.4.0., 1.2.2.4.0.0.0., 1.2.2.5.0.0.0.,1.3.1.4.4.0.0. –1.3.1.4.4.3.0., 1.3.1.5.2.0.0.–1.3.1.5.2.3.0., 1.3.2.4.4.0.0.– 1.3.2.4.4.3.0., 1.3.2.5.2.0.0.–1.3.2.5.2.3.0., 1.4.1.4.0.0.0., 1.4.1.5.0.0.0., 1.4.2.4.0.0.0., 1.4.2.5.0.0.0., 1.5.0.0.0.0.0. – 1.5.2.3.0.0.0., 1.6.0.0.0.0.0. - 1.6.2.9.0.0.0., 1.7.1.2.4.0.0., 1.7.1.2.5.0.0., 2.1.1.1.2.0.0. –2.1.1.1.2.2.0., 2.1.1.2.2.0.0. – 2.1.1.2.2.2.0., 2.1.2.1.2.0.0. – 2.1.2.1.2.4.0., 2.1.2.2.2.0.0.– 2.1.2.2.2.4.0., 2.2.1.1.3.0.0. – 2.2.1.1.3.2.2., 2.2.1.1.4.1.0., 2.2.1.1.4.2.0., 2.2.1.1.6.0.0. – 2.2.1.1.6.2.0., 2.2.1.1.7.0.0. – 2.2.1.1.7.2.0., 2.2.1.1.8.0.0. – 2.2.1.1.8.2.0., 2.2.1.2.3.0.0. – 2.2.1.2.3.2.2., 2.2.1.2.4.1.0., 2.2.1.2.6.0.0. 2.2.1.2.6.2.0., 2.2.1.2.7.0.0. 2.2.1.2.7.2.0., 2.2.1.2.8.0.0. 2.2.1.2.8.2.0., 2.2.2.1.3.1.0., 2.2.2.1.4.1.0., 2.2.2.1.4.2.0., 2.2.2.2.3.1.0., 2.2.2.2.4.1.0., 2.3.1.2.0.0.0.–2.3.1.2.3.0.0., 2.3.2.2.0.0.0., 2.5.1.3.2.0.0., 2.5.2.3.2.0.0., 2.6.0.0.0.0.0. – 2.6.2.3.9.0.0., 2.7.0.0.0.0.0. - 2.7.2.9.0.0.0. în coloana „Suma” se completează cu simbolul “x”;
b) rândurile 2.2.2.1.4.6.0. - 2.2.2.1.4.6.3., 2.2.2.2.4.5.0. –2.2.2.2.4.5.3. se exclud;
c) denumirea rândurilor 2.2.1.1.4.3.3. –2.2.1.1.4.3.8. se modifică după cum urmează:
„2.2.1.1.4.3.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (MN)
2.2.1.1.4.3.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (MN)
2.2.1.1.4.3.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (MN)
2.2.1.1.4.3.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (MN)
2.2.1.1.4.3.7. – Mijloacele extrabugetare (MN)
2.2.1.1.4.3.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (MN)”;
d) denumirea rândurilor 2.2.1.2.4.2.3. – 2.2.1.2.4.2.8. se modifică după cum urmează:
„2.2.1.2.4.2.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (VS)
2.2.1.2.4.2.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (VS)
2.2.1.2.4.2.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (VS)
2.2.1.2.4.2.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (VS)
2.2.1.2.4.2.7. – Mijloacele extrabugetare (VS)
2.2.1.2.4.2.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (VS)”.

2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

Președintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA