• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.11.2016

Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.295 din 27.10.2016 „Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar”

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.388-398 din 11.11.2016, art.1941

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
nr. 295  din 27 octombrie 2016

Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr.1146 din 4 noiembrie 2016
 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art.43 alin.(82) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Unitățile de schimb valutar au dreptul de a modifica cursurile de cumpărare și vînzare stabilite de către acestea la începutul programului de lucru pentru operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, după cum urmează:
a) o singură dată în decursul programului de lucru – de către unitățile de schimb valutar care au un program de lucru de pînă la 12 ore;
b) de două ori în decursul programului de lucru - de către unitățile de schimb valutar care au un program de lucru mai mare de 12 ore. În acest caz, prima modificare a cursurilor de cumpărare și vînzare poate fi efectuată în decursul primelor 12 ore de lucru, iar a doua modificare – în decursul următoarelor 12 ore de lucru.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

 

Preşedintele|
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA