Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2021

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.03.2021

 

Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.03.2021 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 620 562,4 mii lei.

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.03.2021 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
(mii lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului I

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului I

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului I

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului I

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări din rambursarea creditelor

2 536,5

237 062,0

0,0

509 208,8

13,1

116 311,6

2 549,6

862 582,4

Încasări din achitarea dobânzilor la credite

322,4

36 712,7

0,0

61 274,0

0,0

0,0

322,4

97 986,7

Încasări din achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

0,0

1 239,2

0,0

0,0

0,0

1 839,3

Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

184,3

105 538,6

290,8

51 060,3

0,0

14 823,8

475,2

171 422,7

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

3 043,2

379 913,3

290,8

622 782,3

13,1

131 135,4

3 347,1

1 133 831,0

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

1 194,4

209 952,3

1 528,0

98 886,3

0,0

16 672,8

2 722,5

325 511,3

Încasări din vânzarea altor active

81,8

2 909,9

2,2

7 380,2

0,1

1 975,2

84,1

12 265,2

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

1 276,3

212 862,2

1 530,2

106 266,5

0,1

18 647,9

2 806,6

337 776,5

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

5,3

71,4

50,1

50,1

11,6

20,5

66,9

142,0

Alte încasări

3 037,3

1 079 124,8

9 038,4

50 581,9

1 383,2

19 106,2

13 458,9

1 148 812,9

TOTAL încasări

7 362,1

1 671 971,7

10 909,5

779 680,7

1 408,0

168 909,9

19 679,5

2 620 562,4

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2020-2021

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.


Din data retragerii licențelor și până la 31.03.2021 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.03.2021
(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 31.03.2021 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
I 2021

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 288 000,0

6 000,0

1 478 217,0

7 795 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

465 000,0

9 000,0

773 000,0

1 927 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

39 400,0

500,0

321 741,0

1 826 800,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 792 400,0

15 500,0

2 572 958,0

11 548 800,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM. 

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosarele penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.03.2021
(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiunile în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

12

37

9

58

valoarea

369 533,5

600 154,4

3 106 291,8

4 075 979,7

Debitorii aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

82

132

18

232

valoarea

2 856 254,4

1 466 464,4

34 523,7

4 357 242,5

Dosarele penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

24

20

9

53 *

valoarea

31 710 829,1

15 387 327,3

3 142 938,9

50 241 095,2

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

151

223

57

431

valoarea

661 912,9

898 261,8

119 964,3

1 680 138,9

Titlurile executorii executate parțial (pe parcursul trimestrului I 2021)

numărul

8

28

8

44

valoarea

60,8

1 029,5

1 291,1

2 381,4

Titlurile executorii executate total (pe parcursul trimestrului I 2021)

numărul

1

1

0

2

valoarea

2,4

548,3

0,0

550,7

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului I 2021)

numărul

0

0

0

0

valoarea

0,0

0,0

0,0

0,0

Notă:  * - totalul dosarelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerare că pot face obiectul aceleiași investigații.


Adițional, pe parcursul trimestrului I 2021, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.  pe parcursul trimestrului I 2021

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

9

2

2

2

2

3

20

desfășurate

3

1

0

2

0

2

8

Numărul activelor adjudecate

9

2

0

2

0

2

15

Valoarea totală de piață (mii lei)

17 575,6

115,0

0,0

397,0

0,0

400,2

18 487,8

Prețul total de adjudecare (mii lei)

11 871,4

92,0

0,0

293,5

0,0

240,6

12 497,5

 

În conformitate cu prevederile art.386 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ).

 

Anexe:

 • 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.:
    PDF       DOC
   
 • 4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.:
    PDF       DOC
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).