Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.02.2019

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2018

 

Lichidatorii celor 3 bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.12.2018 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 1 718 415,3 mii lei.

 

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.12.2018 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

(mii Lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului IV

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului  IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la rambursarea creditelor

8 357,9

220 146,5

21 815,4

420 713,8

2 146,3

115 207,3

32 319,6

756 067,6

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

703,1

32 949,8

1 443,2

48 966,9

0,0

0,0

2 146,3

81 916,8

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,7

566,0

14,9

653,8

0,0

0,0

15,6

1 219,8

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

360,0

90 312,9

2 131,1

13 981,5

655,5

4 734,3

3 146,6

109 028,8

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

9 421,7

343 975,3

25 404,6

484 316,1

2 801,7

119 941,5

37 628,1

948 232,9

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

28 943,4

178 947,7

2 538,7

52 540,8

450,0

13 313,2

31 932,1

244 801,7

Încasări din vânzarea altor active

111,4

2 188,4

695,5

5 435,7

72,5

1 442,3

879,4

9 066,3

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

29 054,8

181 136,1

3 234,2

57 976,5

522,5

14 755,5

32 811,5

253 868,1

Alte încasări

424 661,9

491 516,1

2 382,6

13 670,3

1 552,0

11 127,9

428 596,5

516 314,4

TOTAL încasări

463 138,4

1 016 627,4

31 021,4

555 963,0

4 876,2

145 824,9

499 036,0

1 718 415,3

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2017-2018

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 31.12.2018 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

 

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2018

(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 31.12.2018 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului IV 2018

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

682 500,0

456 500,0

872 717,

8 400 500,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

261 500,0

28 500,0

569 500

2 130 500,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

25 400,0

2 500,0

307 741,0

1 840 800,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

969 400,0

487 500,0

1 749 958,0

12 371 800,0

În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.

 

Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosare penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.12.2018

(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

40

61

28

129

valoarea

554 909,1

1 015 819,0

3 113 588,2

4 684 316,3

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

97

105

20

222

valoarea

2 592 506,3

1 320 826,2

53 132,0

3 966 464,6

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

18

22

7

47

valoarea

16 425 076,8

14 851 345,0

3 057 965,1

34 334 387,0

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

164

256

64

484

valoarea

1 603 168,5

6 397 782,2

48 477,3

8 049 428,0

Titlurile executorii executate parțial sau total (pe parcursul trimestrului IV 2018)

numărul

18

79

25

122

valoarea

419 727,1

2 990,0

1 507,1

424 224,3

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului IV 2018)

numărul

1

0

8

9

valoarea

3,1

0,0

189,7

192,7

 

Adițional, pe parcursul trimestrului IV 2018, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. desfășurate pe parcursul trimestrului IV  2018

Denumirea băncii

Numărul licitațiilor desfășurate

Numărul activelor adjudecate

Valoarea activelor adjudecate (mii lei)

Banca de Economii S.A.

18

9

4 235,4

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

8

9

11 938,5

B.C. „UNIBANK” S.A.

61

3

7 215,1

Total

87

21

23 389,0

 

În conformitate cu prevederile art.386 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, în scopul în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ). 

 

Anexe:

 • Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A:
     PDF       DOC
   
 • Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.:
     PDF       DOC
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).