• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.02.2011

Hotărîrea CA al BNM nr.23 din 17.02.2011 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a Moldovei

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
Nr. 23 din 17 februarie 2011

Cu privire la aprobarea Conceptului
Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a Moldovei

În temeiul art.26 lit.a), art.51 şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.37 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.110-113, art.334), cu modificările şi completările ulterioare, art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127–130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, art.11 din Legea contabilităţii nr.113- XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Conceptul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a Moldovei (se anexează).

 2. Implementarea Conceptului Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a Moldovei se pune în sarcina Comitetului metodologic şi de lucru pentru modernizarea Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a Moldovei, desemnat prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, cu implicarea, după caz, a altor subdiviziuni de sine stătătoare ale Băncii Naţionale a Moldovei în funcţie de măsurile necesare pentru implementarea Conceptului.
 3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Comitetul decizional şi de supraveghere pentru modernizarea Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a Moldovei, desemnat prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei.

 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării, cu publicarea ulterioară pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

Vicepreşedintele
Consiliului de administraţie

 

Marin MOLOŞAG

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).