• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.05.2016

Lichidatorul BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. va solicita SRL „Azolux” rambursarea creditelor

Banca Națională a Moldovei a luat act de Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție din 11.05.2016. Prin această decizie a fost admis recursul declarat de lichidatorul BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare și a fost casată decizia Curții de Apel Chișinău din 25.11.2015 prin care au fost declarate nule trei contracte de credit încheiate între BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și „AZOLUX” S.R.L. în sumă totală de 1,5 mil. dolari SUA și de 21,5 mil lei.

Decizia Curții de Apel Chișinău din 25.11.2015  făcea imposibilă urmărirea gajului - sursa de rambursare a creditului și plăților aferente, în  cazul neonorării obligațiunilor respective de către debitor.

Astfel, casarea deciziei Curții de Apel Chișinău din 25.11.2015 îi va permite lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.  să solicite SRL „Azolux” rambursarea creditelor contractate, la necesitate, prin valorificarea gajului și să acumuleze mijloace bănești pentru achitarea creanțelor creditorilor, inclusiv pentru achitarea datoriei la creditele de urgență contractate de la Banca Națională.