• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.12.2017

Proiect HCE "Cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte"

08.12.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 08.12.2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte”.

Necesitatea proiectului a fost determinată de solicitările parvenite de la unele bănci licențiate privind extinderea termenului de raportare. Cererea fiind argumentată prin faptul că, începând cu 01.01.2018, entitățile de interes public care țin evidența în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, printre care și băncile licențiate, urmează să aplice în mod obligatoriu SIRF 9, care înlocuiește SIC 39. De asemenea, în perioada respectivă se va înregistra un număr  mare de raportări (zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și semestriale). Totodată, în luna ianuarie 2018 vor fi 2 zile nelucrătoare suplimentare – 1 și 8 ianuarie.

Având în vedere cele menționate, precum și în vederea asigurării condițiilor necesare pentru întocmirea raportărilor în timp util și cu menținerea calității datelor raportate, proiectul prevede prelungirea termenelor de prezentare a unor rapoarte la Banca Națională a Moldovei până la data de 15 ianuarie 2018.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.11 alin.(1) și al art.27 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 22.12.2017, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Tatiana Șambra pe adresa electronică: tatiana.sambra@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 524.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr. 1..

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte” este elaborat în temeiul art.11 alin.(1) și al art.27 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare.

Necesitatea proiectului a fost determinată  de  solicitările parvenite de la unele bănci licențiate privind extinderea termenului de raportare. Cererea fiind argumentată prin faptul că, începând cu 01.01.2018, entitățile de interes public care țin evidența în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, printre care și băncile licențiate, urmează să aplice în mod obligatoriu SIRF 9, care înlocuiește SIC 39. De asemenea, în perioada respectivă se va înregistra un număr mare de raportări (zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și semestriale). Totodată, în luna ianuarie 2018 vor fi 2 zile nelucrătoare suplimentare – 1 și 8 ianuarie.

Având în vedere cele menționate, precum și în vederea asigurării condițiilor necesare pentru întocmirea raportărilor în timp util și cu menținerea calității datelor raportate,  proiectul prevede prelungirea termenelor de prezentare a unor rapoarte la Banca Națională a Moldovei până la data de 15 ianuarie 2018.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.