• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.09.2014

Proiectul HCA al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naționale a Moldovei

17.09.2014Termenul-limită a expirat

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5, 11 şi 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17, 18, 20, 25, 28, 29 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 110-113, art. 334), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 05.09.2014, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate dnei Galina Berzed.

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
sistemele de control intern

În temeiul art.5, 11, 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art.17, 18, 20, 25, 28, 29 și 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199),cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei.

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la sistemele de control intern, conform anexei nr.1.
 2. Se abrogă unele hotărâri ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.2.
 3. Băncile, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi vor perfecţiona şi dezvolta sistemele de control intern și de gestiune a riscurilor în conformitate cu prevederile Regulamentului menţionat la punctul 1 din prezenta hotărâre.
 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

La proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemele de control intern Controlul intern reprezintă un proces continuu prin care se asigură atingerea obiectivelor băncii, un sistem de măsuri prevăzut prin normele şi regulamentele elaborate de bancă prin care se urmăreşte gestionarea corectă a activităţilor, încadrarea strictă în prevederile legale, precum şi evitarea implicării băncii în riscuri excesive.

E de menționat că, piața bancară este în permanentă dezvoltare din punctul de vedere al activităților desfășurate și al serviciilor financiare prestate. Acest fapt impune la rândul său o  perfecționare continua a mecanismelor sistemelor de control intern în vederea gestionării adecvate a riscurilor rezultate din activitățile și serviciile prestate.

Sinteza recomandărilor băncilor licenţiate la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind poziția valutară deschisă a băncii” (în continuare - proiectul HCA)

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și