• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.02.2018

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate

12.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 12 februarie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea stabilirii regulilor uniforme privind cerințele prudențiale generale în ceea ce privește calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor băncii, potrivit abordării standardizate, pentru determinarea cerințelor fondurilor proprii.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supuse consultării publice îl constituie instituirea condițiilor de calculare a expunerilor ponderate la riscul de credit pentru bănci, fapt ce va duce la diminuarea riscului de eșec pentru asigurarea împotriva pierderilor, precum și pentru încurajarea administrării prudente a acestui risc.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a), art.46 lit. b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art. 64 și 65 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 05 martie 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 458.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit
pentru bănci potrivit abordării standardizate”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a), art.46 lit. b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art.64 și 65 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Proiectul hotărârii este parte componentă a pachetului de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei în cadrul proiectului TWINNING aferent consolidării capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul transpunerii Directivei 2013/36/UE și Regulamentului 575/2013, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III.

În scopul asigurării unei solvabilități adecvate, proiectul hotărârii stabilește elementele de calcul al ponderilor expunerilor (active și elemente extrabilanțiere) în funcție de gradul riscului de credit asumat de bancă. În acest sens, potrivit abordării standardizate, proiectul hotărârii evidențiază 16 clase de expuneri ale căror ponderi încorporează niveluri diferite de sensibilitate la risc, de la 0% până la 150%, inclusiv ținând cont de ratingurile externe atribuite de agențiile de rating de credit (ECAI) la nivelul țărilor și entităților.

Folosirea ratingurilor externe reprezintă o îmbunătățire semnificativă a sensibilității la risc și a solidității prudențiale a normelor aplicabile riscului de credit. În acest sens, pentru a facilita accesul la o piață dominată de cele trei agenții principale de rating, prin proiectul hotărârii, este extins numărul agențiilor de rating de credit recunoscute care pot fi desemnate de bănci.

Proiectul hotărârii prevede aplicarea unei ponderi de risc de 150% expunerilor care implică un risc extrem de ridicat, și anume investițiilor în societățile cu capital de risc (venture capital), investițiile în entitățile care nu sunt listate la bursă, investițiile în fondurile de investiții alternative, precum și finanțările speculative ale bunurilor  imobiliare.

Având la bază rolul fundamental al întreprinderilor mici și mijlocii în asigurarea creșterii economice și pentru a susține creditarea bancară către ÎMM-uri, proiectul hotărârii prevede reducerea cerințelor de capital pentru expunerile față de ÎMM-uri prin stabilirea ponderii de risc de 75% pentru expunerile în sumă de până la 5 mln. lei și prin aplicarea unui factor de deducere egal cu 0,7619 pentru expunerea agregată a debitorului în sumă de până la 7,5 mln. lei.

Ținând cont de specificul pieței imobiliare din Republica Moldova, proiectul hotărârii prevede pentru expunerile garantate integral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile cu destinație locativă și comercială o pondere de 50% și respectiv 75%. Conform regulamentului UE 575/2013, stabilirea respectivelor ponderi reprezintă o opțiune națională, fiind considerat intervalul de 35% - 150% pentru bunurile imobile cu destinație locativă și 50% - 150% pentru cele comerciale.

Cu referire la ponderile de risc aferente băncilor din alte state, proiectul hotărârii prevede lista statelor care aplică cerințe de supraveghere și reglementare prudențială cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova.

Aprobarea proiectului hotărârii va consolida instrumentele de determinare a cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea expunerii la riscul de credit, fapt ce va promova asigurarea unei administrări prudente și mai sensibile a riscului de credit aferent expunerilor băncii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).