• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.12.2015

Proiectul HCE „Cu privire la modificarea și completarea „Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”, aprobată prin HCA al BNM nr.132 din 17 iulie 2008

28.12.2015Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională inițiază, începînd cu data de 28.12.2015, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”.

Modificările și completările operate în unele acte normative ale BNM au determinat necesitatea elaborării prezentului proiect de hotărîre, care are ca scop actualizarea listei de rapoarte electronice transmise la BNM prin intermediul SIRBNM și ca urmare intrarea în vigoare a prevederilor:
a) HCA al BNM nr.180 din 09.07.2015 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”;
b) HCE al BNM nr.87 din 05.11.2015 „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate”;
c) HCE al BNM nr.131 din 10.12.2015 „Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci” și HCE al BNM nr.38 din 24.09.2015 „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Modificările propuse au ca scop conformarea prevederilor anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei la cadrul normativ aferent reglementării procesului de raportare către BNM.
Proiectul hotărîrii a fost elaborat în temeiul art. 5, 11 și 27 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995.
Recomandările pe marginea proiectului hotărîrii, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 15.01.2016 dnei Albulesa Elena pe adresa electronică: Elena.Albulesa@bnm.md, la numărul de telefon: 022 409 386 sau dlui Aftene Eugeniu pe adresa electronică: Eugeniu.Aftene@bnm.md, la numărul de telefon: 022 227 669, sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și, la solicitare, la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr. 1.

 

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI) 

 

HOTĂRÎRE Nr. ___
din _____ _____________2015

Cu privire la modificarea și completarea „Instrucțiunii privind modul
de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”

În temeiul art. 11 alin (1), și art. 27 alin (1) lit. c) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE

1. Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1) Pe tot parcursul textului instrucțiunii sintagma „mijloacele semnăturii digitale” se substituie cu sintagma „dispozitiv de creare a semnăturii electronice”, iar sintagma „semnătură digitală” se substituie cu sintagma „semnătură electronică”, la numărul și cazul respectiv.
2) La  punctul 3 textul “ Legea cu privire la documentul electronic și semnătura digitală nr.264-XV din 15.07.2004.” se substituie cu textul “ Legea nr 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic” .
3) După punctul 13, se completează cu punctul 131 cu următorul conținut:„
131. „În cazul în care  entitatea raportoare consideră necesar, aceasta poate solicita suspendarea temporară a drepturilor de acces ale  persoanei autorizate. Solicitarea  va fi prezentată la BNM prin e-mail, cu indicarea obligatorie a datelor utilizatorului (nume, prenume, id), precum și a datei de cînd  drepturile urmează a fi suspendate. Reactivarea drepturilor de acces ale  persoanei autorizate va fi solicitată de entitatea raportoare prin email, cu indicarea obligatorie a datelor utilizatorului (nume, prenume, id), precum și a datei din care urmează a fi reactivate drepturile de acces".
4) În anexa nr.1, tabelul 1, rîndurile 20, 21, 22, 23, 24, 28 și 29 se exclud;
5) În anexa nr.1, tabelul 2 se completează, la final, cu următoarele rînduri:

64

ORD 2.2 Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești

lunar

Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.1 (HCA al BNM nr.85 din 15.04.2004)

65

ORD 2.3 Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR

lunar

Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.3 (HCA al BNM nr.85 din 15.04.2004)

66

ORD 4.9 Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci

lunar

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.12 (HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009)

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul
de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei” este elaborat în temeiul art. 11 alin (1), și art. 27 alin (1) lit. c) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare. Modificările și completările operate în unele acte normative ale BNM au determinat necesitatea elaborării prezentului proiect de hotărîre, care are ca scop actualizarea listei de rapoarte electronice transmise la BNM prin intermediul SIRBNM și ca urmare intrarea în vigoare a prevederilor:
a) HCA al BNM nr.180 din 09.07.2015 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial 185-189/1319, 17.07.2015, care prevede că pentru raportarea mărimii mijloacelor atrase și a mărimii rezervelor obligatorii banca întocmește 2 rapoarte separate și anume,
i) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești, codul formularului ORD0202, anexa 1 la Regulament și
ii) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203, anexa 3 la Regulament;
b) HCE al BNM nr.87 din 05.11.2015 „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate”, care prevede prezentarea de către bănci a raportului privind numerarul importat/exportat din Republica Moldova, ORD 4.9 “Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci” (anexa nr.12);
c) HCE al BNM nr.131 din 10.12.2015 „Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci” și HCE al BNM nr.38 din 24.09.2015 cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei, care prevăd abrogarea prezentării unor rapoarte.
Modificările propuse au ca scop conformarea prevederilor anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei la cadrul normativ aferent reglementării procesului de raportare către BNM.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și