• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.06.2016

Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova”

13.06.2016Termenul-limită a expirat

 

Anunț
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 13 iunie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova” (în continuare – proiectul hotărârii), având ca scop actualizarea și optimizarea  evidenței contabile în instituțiile financiare.

Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.5 lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.33 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.22 alin.(5) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul proiect se adresează băncilor licențiate și propune o serie de modificări, completări și actualizări ale planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate, elaborate ca urmare a  modificărilor legislative și normative și  a solicitărilor parvenite de la bănci.

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării

publice, pot fi expediate până pe data de 28 iunie 2016 pe adresa electronică: Ludmila.Lupu@bnm.md sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022) 822-442.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din

Republica Moldova” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

PROIECT

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA
nr. ___ din __ __________ 2016

Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova

În scopul actualizării și optimizării evidenței contabile în băncile din Republica Moldova, în baza modificărilor operate în legislația cu privire la finanțele publice și în baza art.5 lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.33 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.22 alin.(5) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

H O T Ă R Ă Ş T E :

I. Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.15 din 26.03.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.33-34/art.54 din 22.05.1997), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Pe tot parcursul textului, sintagma “bugetele unităților administrativ-teritoriale”, la numărul și la cazul gramatical respectiv, se substituie cu sintagma “bugetele locale”, la numărul și la cazul gramatical respectiv.

2. La capitolul II „Nomenclatorul conturilor contabile”:

1) În grupa 1700 „Dobîndă calculată și alte venituri ce urmează să fie primite” contul 1701 va avea următorul cuprins: „1701 Dobîndă calculată la conturile “Nostro” și “Loro”.

2) În grupa 2150 „Acorduri REPO și facilități de lombard”:
a) în denumirea grupei, textul „și facilități de lombard” se exclude;
b) contul 2152 „Valori mobiliare vîndute la obținerea facilităților de lombard” se exclude.

3) Grupa 2220 „Depozite la vedere fără dobîndă ale clienților” se completează cu contul 2237 cu următorul cuprins:
2237 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice”.

4) În grupa 2250 „Depozite la vedere cu dobîndă ale clienților”:
a) conturile 2264, 2267, 2268, 2269 vor avea următorul cuprins:
2264 Mijloace extrabugetare
2267 Mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală
2268 Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat
2269 Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special”;
b) grupa se completează cu contul 2274 cu următorul cuprins:
2274 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice”.

5) Din grupa 2360 „Depozite pe termen aferente bugetului de stat” se exclud conturile:
2364 Depozite pe termen scurt ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (1 an și mai puțin)
2365 Depozite pe termen mediu ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an și pînă la 5 ani inclusiv)
2366 Depozite pe termen lung ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani)
2367 Depozite pe termen scurt ale instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (1 an și mai puțin)
2368 Depozite pe termen mediu ale instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an și pînă la 5 ani inclusiv)
2369 Depozite pe termen lung ale instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani)”.

6) În grupa 2700 „Dobînda calculată ce urmează să fie plătită”, conturile 2701, 2715, 2721 vor avea următorul cuprins:
2701 Dobînda calculată la conturi “Nostro” și “Loro”
2715 Dobînda calculată la acorduri REPO
2721 Dobînda calculată la mijloacele bugetului de stat și mijloacele extrabugetare”.

7) În grupa 4030 „Venituri din dobînzi la conturi “Nostro”:
a) denumirea grupei va avea următorul cuprins: „Venituri din dobînzi la conturi “Nostro” și “Loro”;
b) contul 4032 va avea următorul cuprins: „Venituri din dobînzi la conturi “Nostro” în bănci și la conturi “Loro”.
8) În grupa 5030 „Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Loro” şi overdraft la conturi “Nostro”:
a) denumirea grupei va avea următorul cuprins: „Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Nostro” și “Loro”;
b) contul 5032 va avea următorul cuprins: „Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Nostro” în bănci și la conturi “Loro”.

9) În grupa 5150 „Cheltuieli cu dobînzi la acorduri REPO și facilități de lombard”:
a) în denumirea grupei, textul „și facilități de lombard” se exclude;
b) contul 5152 „Cheltuieli cu dobînzi la obținerea facilităților de lombard” se exclude.

10) În grupa 5250 „Cheltuieli cu dobînzi la depozite la vedere ale clienților”:
a) conturile 5264, 5267, 5268, 5269 vor avea următorul cuprins:
5264 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele extrabugetare
5267 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală
5268 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat
5269 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special”;
b) grupa se completează cu contul 5274 cu următorul cuprins:
5274 Cheltuieli cu dobînzi la conturi curente speciale ale persoanelor juridice”.

11) Din grupa 5360 „Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen aferente bugetului de stat” se exclud conturile:
5364 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (1 an și mai puțin)
5365 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an și pînă la 5 ani inclusiv)
5366 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani)
5367 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (1 an și mai puțin)/
5368 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an și pînă la 5 ani inclusiv)/
5369 Cheltuieli cu dobînzi la depozitele pe termen lung ale instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani)”.

3. La capitolul III „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile”:
1) În grupa 1700 „Dobîndă calculată și alte venituri ce urmează să fie primite”:
a) contul 1701 va avea următorul cuprins: „1701 Dobînda calculată la conturi “Nostro” și “Loro”;
b) descrierea destinației și a soldului contului 1701 va avea următorul cuprins:
„Contul 1701 este destinat pentru evidența calculării și încasării dobînzilor calculate către primire la conturile “Nostro” deschise de către bancă în alte bănci, inclusiv la Banca Națională și la conturile “Loro” deschise de bancă pentru o altă bancă.
Soldul contului este debitor și reprezintă suma dobînzilor calculate la conturile “Nostro” și “Loro”, dar neprimite”.

2) Grupa 2220 „Depozite la vedere fără dobîndă ale clienților” se completează cu contul 2237:
a) contul 2237 va avea următorul cuprins:
2237 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice”;
b) descrierea contului 2237 va avea următorul cuprins:
„Contul 2237 este destinat pentru evidența mijloacelor bănești depuse/ transferate fără dobîndă de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate, asupra cărora, conform legislației în vigoare nu poate fi aplicat sechestru (precum mijloacele persoanelor în proces de lichidare/ insolvabilitate; fondurile societății de plată/ societății emitente de monedă electronică/ furnizorilor de servicii poștale primite de la utilizatori pentru executarea operațiunii de plată).
În creditul contului se înregistrează depunerile/ transferurile aferente mijloacelor bănești care, conform legislației în vigoare, nu sunt pasibile sechestrării.
În debitul contului se înregistrează eliberările/ transferurile din cont ale mijloacelor bănești care, conform legislației în vigoare, nu sunt pasibile sechestrării.
Soldul contului este creditor și reprezintă mijloacele bănești neutilizate de către titularul de cont.”

3) În grupa 2150 „Acorduri REPO și facilități de lombard”:
a) în denumirea grupei, textul „și facilități de lombard” se exclude;
b) în descrierea destinației grupei, textul „și la obținerea facilităților de lombard” se exclude;
c) contul 2152 „Valori mobiliare vîndute la obținerea facilităților de lombard” și descrierea acestuia se exclude.

4) În grupa 2250„Depozite la vedere cu dobîndă ale clienților”:
a) conturile 2264, 2267, 2268, 2269 vor avea următorul cuprins:
2264 Mijloace extrabugetare
2267 Mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală
2268 Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat
2269 Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special”;
b) descrierea destinației și a creditului contului 2264 va avea următorul cuprins:
„Contul 2264 este destinat pentru evidența mijloacelor bănești obținute de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare, la care se calculează dobînda în conformitate cu legislația în vigoare. Acest cont se deschide în baza autorizației eliberate de Ministerul Finanțelor.
În creditul contului se înregistrează mijloacele bănești transferate de la bugetele componente ale bugetului public național către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune și mijloacele intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare.”;
c) descrierea destinației contului 2267 va avea următorul cuprins:
„Contul 2267 este destinat pentru evidența mijloacelor bănești aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, la care se calculează dobînda în conformitate cu legislația în vigoare. Acest cont se deschide în baza autorizației eliberate de Ministerul Finanțelor.”;
d) descrierea destinației și a creditului contului 2268 va avea următorul cuprins:
„Contul 2268 este destinat pentru evidența mijloacelor bănești aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, la care se calculează dobînda în conformitate cu legislația în vigoare. Acest cont se deschide în baza autorizației eliberate de Ministerul Finanțelor.
În creditul contului se înregistrează:
- încasarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat transferate din conturile bancare ale Ministerului Finanțelor deschise la Banca Națională a Moldovei;
- restituirea pensiilor;
- alte încasări aferente bugetului asigurărilor sociale de stat.”;
e) descrierea destinației contului 2269 va avea următorul cuprins:
„Contul 2269 este destinat pentru evidența mijloacelor cu caracter special aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, la care se calculează dobînda în conformitate cu legislația în vigoare. Acest cont se deschide în baza autorizației eliberate de Ministerul Finanțelor.”;
f) grupa 2250 „Depozite la vedere cu dobîndă ale clienților” se completează cu contul 2274 cu următorul cuprins:
2274 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice”;
g) descrierea contului 2274 va avea următorul cuprins:
„Contul 2274 este destinat pentru evidența mijloacelor bănești depuse/ transferate cu dobîndă de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate, asupra cărora, conform legislației în vigoare, nu poate fi aplicat sechestru (precum mijloacele persoanelor în proces de lichidare/ insolvabilitate; fondurile societății de plată/ societății emitente de monedă electronică/ furnizorilor de servicii poștale primite de la utilizatori pentru executarea operațiunii de plată).
În creditul contului se înregistrează depunerile/ transferurile aferente mijloacelor bănești care, conform legislației în vigoare, nu sunt pasibile sechestrării.
În debitul contului se înregistrează eliberările/ transferurile din cont ale mijloacelor bănești care, conform legislației în vigoare, nu sunt pasibile sechestrării.
Soldul contului este creditor și reprezintă mijloacele bănești neutilizate de către titularul de cont.”

5) Din grupa 2360 „Depozite pe termen aferente bugetului de stat” se exclud conturile 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369 și descrierea acestora.

6) În grupa 2700 „Dobîndă calculată ce urmează să fie plătită” conturile 2701, 2715, 2721 vor avea următorul cuprins:
„2701 Dobînda calculată la conturile “Nostro” și “Loro”
2715 Dobînda calculată la acorduri REPO
2721 Dobînda calculată la mijloacele bugetului de stat și mijloacele extrabugetare”.

7) În grupa 4030 „Venituri din dobînzi la conturi “Nostro””:
a) denumirea grupei va avea următorul cuprins: „Venituri din dobînzi la conturi “Nostro” și “Loro”;
b) descrierea grupei va avea următorul cuprins: „Grupa este destinată pentru evidența veniturilor din dobînzi la conturile “Nostro” ale băncii deschise la BNM şi la alte bănci și la conturile “Loro”;
c) contul 4032 va avea următorul cuprins: „Venituri din dobînzi la conturi “Nostro” în bănci și la conturi “Loro”;
d) descrierea conturilor 4031-4034 va avea următorul cuprins:
„Conturile 4031-4034 sînt destinate pentru evidența veniturilor din dobînzi obținute de bănci la mijloacele bănești în conturile “Nostro” în BNM și în alte bănci comerciale și în conturile “Loro” deschise la bancă de către alte bănci.
În creditul conturilor se înregistrează veniturile din dobînzi calculate către primire la conturile “Nostro” ale băncilor deschise la BNM și la alte bănci comerciale și la conturile “Loro”.
În debitul conturilor se înregistrează trecerea la finele perioadei de gestiune a dobînzilor calculate pe parcursul anului la contul rezultatului exercițiului curent.
Soldul conturilor este creditor și reprezintă suma veniturilor din dobînzi la conturile “Nostro” și “Loro”.

8) În grupa 5030 „Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Loro” și overdraft la conturi “Nostro”:
a) denumirea grupei va avea următorul cuprins „Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Nostro” și “Loro”;
b) contul 5032 va avea următorul cuprins: „Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Nostro” în bănci și la conturi “Loro” deschise în bancă de către alte bănci”;
c) descrierea conturilor 5032-5034 va avea următorul cuprins:
„Conturile 5032-5034 sînt destinate pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi la conturile “Nostro” deschise în bănci, la conturile “Loro” deschise în bancă de către alte bănci și overdraft la conturile “Nostro” în bănci”.
În debitul conturilor se înregistrează:
- cheltuieli cu dobînzi calculate la conturile “Nostro” deschise în bănci;
- cheltuieli cu dobînzi calculate la conturile “Loro” deschise în bancă de către alte bănci;
- cheltuieli cu dobînzi calculate la overdraft la conturile “Nostro”.
În creditul conturilor se înregistrează trecerea dobînzilor calculate la finele perioadei de gestiune la contul rezultatului exercițiului curent.
Soldul conturilor este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi la conturile “Nostro” deschise în bănci, la conturile “Loro” deschise în bancă de către alte bănci și overdraft la conturile “Nostro” în bănci.”

9) În grupa 5150 „Cheltuieli cu dobînzi la acorduri REPO și facilități de lombard”:
a) în denumirea și în descrierea destinației grupei, textul „și facilități de lombard” se exclude;
b) contul 5152 „Cheltuieli cu dobînzi la obținerea facilităților de lombard” se exclude;
c) descrierea contului 5151 va avea următorul cuprins:
„Contul 5151 este destinat pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi la operațiunile efectuate prin acorduri REPO.
În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu dobînzi la operațiunile efectuate prin acorduri REPO.
În creditul contului se înregistrează trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul rezultatului exercițiului curent.
Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi la operațiunile aferente acordurilor REPO.”

10) În grupa 5250 „Cheltuieli cu dobînzi la depozite la vedere ale clienților”:
a) Conturile 5264, 5267, 5268, 5269 vor avea următorul cuprins:
5264 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele extrabugetare
5267 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală
5268 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat
5269 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special”;
b) Descrierea destinației, a debitului și a soldului conturilor 5263-5264, 5267, 5268, 5269 va avea următorul cuprins:
„Conturile 5263-5264 sunt destinate pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi la mijloacele bugetului de stat/ mijloacele extrabugetare și mijloacele intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare.
În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu dobînzi la mijloacele bugetului de stat/ mijloacele extrabugetare și mijloacele intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare.
Soldul conturilor este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi la mijloacele bugetului de stat/ mijloacele extrabugetare și mijloacele intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare.
Contul 5267 este destinat pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi la mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.
În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu dobînzi la mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.
Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi la mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.
Contul 5268 este destinat pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
Contul 5269 este destinat pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special.
În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special.
Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special.”;
c) grupa se completează cu contul 5274 cu următorul cuprins:
5274 Cheltuieli cu dobînzi la conturi curente speciale ale persoanelor juridice”;
d) descrierea contului 5274 va avea următorul cuprins:
„Contul 5274 este destinat pentru evidența cheltuielilor cu dobînzi la conturile curente speciale ale persoanelor juridice.
În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu dobînzi la conturile curente speciale ale persoanelor juridice.
În creditul contului se înregistrează trecerea cheltuielilor la finele perioadei de gestiune la contul rezultatului exercițiului curent.
Soldul contului este debitor și reprezintă suma cheltuielilor cu dobînzi la conturile curente speciale ale persoanelor juridice.”

11) Din grupa 5360 „Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen aferente bugetului de stat” conturile 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369 și descrierea acestora se exclud.

II. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței
contabile în băncile licențiate din Republica Moldova”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova” (în continuare – proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.5 lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.33 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.22 alin.(5) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul proiect  are drept scop actualizarea și optimizarea  evidenței contabile în  băncile licențiate, prin  ajustările operate  în baza modificărilor actelor legislative și normative și a solicitărilor parvenite din partea autorităților de rigoare și părților interesate.

Modificările și ajustările propuse se axează în special pe următoarele aspecte:
- modificarea descrierii conturilor destinate evidenței mijloacelor bănești în conturile autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/instituțiilor publice la autogestiune;
- modificarea, la inițiativa băncilor, a descrierii conturilor dobânzii calculate, veniturilor și cheltuielilor din dobânzi la conturile „Nostro” și „Loro” prin completarea reciprocă, ceea ce va permite și reflectarea dobânzii calculate ce urmează a fi primite la conturile „Loro” și respectiv a dobânzii ce urmează a fi plătite la conturile „Nostro” (practica statelor UE – Germania, Austria, Franța);
- includerea conturilor sintetice aferente mijloacelor bănești asupra cărora, conform legislației în vigoare, nu se aplică sechestru.
- actualizarea conform legislației și, în special, excluderea conturilor aferente facilităților de lombard;
- alte modificări  de ordin redacțional.

Amendamentele la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova  vor contribui la perfecționarea  bazei pentru evidența contabilă, implicând aspectele care au fost menționate în sesizările parvenite de la instituțiile financiare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și