• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.10.2016

Proiectul HCE cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar

31.10.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu 31 octombrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar”.

Avînd în vedere că întru executarea Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, a fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la activitatea unităților de schimb valutar, prezentul proiect al HCE are drept scop ajustarea prevederilor Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar, care actualmente este în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la excluderea normelor care se regăsesc în proiectul Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, precum și la ajustarea anexei nr.28 la regulamentul în vigoare.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt unitățile de schimb valutar din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) și b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 11 noiembrie 2016 dnei Dina Doni pe adresa electronică: dina.doni@bnm.md sau pe adresa poștală: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon: 022 822254.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.__
din __ _________ 2016

Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) și b) in Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1) Se abrogă literele a), c), f), g), i), j) și o) din punctul 1, literele d)-f) din punctul 2, capitolele V-VII, pct. 135-137 și 1381, anexele nr.8-10, 21, 22, 23, 24.

2) În Anexa nr.28:
a) la punctul 1, textul „acestor puncte de schimb valutar” se substituie cu textul „activității de schimb de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice”;
b) la punctul 2, cuvîntul „Punctele” se substituie cu cuvîntul „Birourile”;
c) la punctul 10, textul „(cel puţin cele menţionate la pct.96 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar)” se substituie cu textul „(cel puţin cele menţionate la pct.X din Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin hotîrărea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.XX din XX.XX.XX)”;
d) la punctul 14, textul „prevăzut la pct.97 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar” se exclude;
e) la punctul 151, textul ”Regulamentului privind unitățile de schimb valutar” se substituie cu textul ”Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin hotîrărea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.XX din XX.XX.XX (în continuare  - Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar din XX.XX.XXXX”;
f) la punctul 19, textul „Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar” se substituie cu textul „Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar”;
g) la punctul 20, textul „în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar” se exclude;
h) la punctul 25, textul „Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar” se substituie cu textul „Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar din XX.XX.XXXX)”.
i) la punctul 28, textul „Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar” se substituie cu textul „Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar din XX.XX.XXXX)”.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea Regulamentului
cu privire la unitățile de schimb valutar”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) și b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544).

Avînd în vedere că întru executarea Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, a fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la activitatea unităților de schimb valutar, prezentul proiect al HCE are drept scop ajustarea prevederilor Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar. Astfel, din regulamentul în vigoare se exclud prevederile care se regăsesc în proiectul Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar și se ajustează Anexa nr.28 (care vizează activitatea unităților de schimb valutar în domeniul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului) la acest regulament.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și