• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.01.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

25.01.2022Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 25.01.2022, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr. 157/2013, Regulamentul cu privire la operațiunile de piață monetară ale BNM, aprobat prin HCA al BNM nr. 188/2014, Regulamentul cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către BNM, aprobat prin HCE al BNM nr.171/2018 și Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr. 179/2019).

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea implementării Proiectului de modernizare a sistemului automatizat de plăți interbancare (care este parte componentă a Conceptului privind dezvoltarea domeniului de plăți din Republica Moldova ) ce presupune: separarea logică a modulelor DBTR (sistemul de decontare pe baza brută în timp real) și CDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă) ale SAPI, trecerea la un format mai avansat al mesajelor de plată (ISO 20022), crearea unui model mai avansat de gestiune a limitelor de lichiditate de către participanții SAPI. 

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt participanții sistemului automatizat de plăți interbancare.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. a), e), f) și m), art. 10 alin. (1), art.11 alin.(1), art. 15, art. 18 alin. (1) și (2), art.27 alin.(1) lit. c), art. 42 și art.491 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 8 februarie 2022, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: Reglementare.PSP@bnm.md.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web  a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Elaborarea proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” derivă din contextul implementării Proiectului de modernizare a sistemului automatizat de plăți interbancare (care este parte componentă a Conceptului privind dezvoltarea domeniului de plăți din Republica Moldova) ce presupune: separarea logică a modulelor DBTR (sistemul de decontare pe baza brută în timp real) și CDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă) ale sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI), trecerea la un format mai avansat al mesajelor de plată (ISO 20022), crearea unui model mai avansat de gestiune a limitelor de lichiditate de către participanții SAPI.

În acest context, prezentul proiect prevede modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr. 157/2013), Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr. 188/2014), Regulamentului cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 171/2018) și a Regulamentului cu privire la SAPI (aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 179/2019).


3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Prevederile de bază ale proiectului presupun:

 1. specificarea a două programe ale zilelor operaționale pentru sistemul DBTR și CDN;
 2. ajustarea prevederilor privind modalitatea de rezolvare a cozii de așteptare de către sisitemul DBTR în cazul blocării plăților la unul sau mai mulți participanți ai sistemului DBTR, conform noilor funcționalități ale sistemului;
 3. reglementarea acțiunilor suplimentare pentru participanți în vederea gestionării riscului de lichiditate în sistemul CDN;
 4. ajustarea acțiunilor participanților referitoare la gestionarea riscului operațional prin prisma noilor funcționalități;
 5. modificarea Listei codurilor tranzacțiilor prin specificarea tipului mesajelor în format ISO 20022;
 6. ajustarea prevederilor referitoare la suspendarea activității în SAPI;
 7. separarea și includerea categoriilor pentru prioritățile utilizate în DBTR și CDN;
 8. excluderea valorii maxime a documentului de plată acceptat de sistemul CDN și reglementarea faptului că aceasta va fi stabilită prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei2;
 9. includerea ajustărilor necesare în Regulamentul cu privire la transferul de credit, Regulamentul cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei și Regulamentul cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, în vederea asigurării unui cadru normativ unic și corelat, în contextul implementării Proiectului de modernizare a sistemului automatizat de plăți interbancare etc.


4. Fundamentarea economico-financiară

Prin implementarea prevederilor proiectului nu se va genera un impact economico-financiar.


5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.


6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Avizarea și consultarea publică a proiectului are loc conform Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.230/2010.


7. Constatările expertizei de compatibilitate

Expertiza de compatibilitate nu este necesară, deoarece proiectul nu prevede o armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

 


2. Anterior aprobării limitei pentru CDN, aceasta va fi supusă procesului de consultare publică.