• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.05.2021

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare şi/sau de plăţi” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 21 mai 2021)

04.05.2021Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Anunț
privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare şi/sau de plăţi”
:


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 04.05.2021, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare şi/sau de plăţi”.

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea reglementării procedurii de încasare în mod incontestabil a mijloacelor bănești de către Serviciul Fiscal de Stat de pe conturile contribuabilului, astfel cum este prevăzut la art. 197 din Codul fiscal, asigurării cadrului legal, în limita competențelor de reglementare ale BNM. Totodată, noul regulament va stabili procedura de executare de către prestatorii de servicii de plată (bănci) a ordinelor incaso prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. 

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt Serviciul Fiscal de Stat și băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în ajustarea cadrului legal existent conform competențelor de reglementare ale BNM statuate la art. 197 alin. (3) din Codul fiscal.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 21 mai 2021, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: Reglementare.PSP@bnm.md.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web  a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM
„Pentru aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare şi/sau de plăţi”


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare şi/sau de plăţi este dictată de competențele BNM statuate la art. 197 alin. (3) din Codul fiscal nr. 1163/1997.

Adică, BNM stabilește și reglementează în comun cu Ministerul Finanțelor doar procedura aplicabilă în cazul ordinelor incaso emise de organul fiscal. Astfel, prin noul regulament va fi ajustată procedura de executare a ordinelor emise de organul fiscal prin detalierea reglementărilor primare expuse la art. 197 din Codul fiscal.


3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Prevederile de bază ale proiectului presupun:
  1) Stabilirea faptului că emitent al ordinului incaso în sensul regulamentului va fi doar Serviciul Fiscal de Stat;
  2) Stipularea faptului că în sensul regulamentului vizat prestator beneficiar va fi doar Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor;
  3) Expunerea elementelor obligatorii ale ordinelor incaso prin prisma formatului mesajelor acceptate în  sistemul automatizat de plăți interbancare, precum și a modelului de formular pentru ordinele incaso;
  4) Stabilirea condițiilor pentru acceptarea ordinului incaso de către prestatorul plătitor;
  5) Expunerea acțiunilor prestatorului beneficiar la recepționarea ordinelor incaso etc.


4. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico-financiară.


5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Prezentul proiect își propune aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare și abrogarea Regulamentului nr. 375 din 15.12.2005 privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare.


6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Avizarea și consultarea publică a proiectului se realizează conform Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei.


7. Constatările expertizei de compatibilitate

Expertiza de compatibilitate nu este necesară deoarece proiectul nu prevede armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).