Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.05.2017

Proiectul Twinning, finanțat de Uniunea Europeană, finalizat cu succes

 

Proiectul Twinning „Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene”, lansat la 30 iunie 2015 și implementat timp de doi ani de către Banca Națională a Moldovei, împreună cu consorțiul format din Banca Națională a României (BNR) și De Nederlandsche Bank (DNB), a ajuns la final. Evenimentul oficial de închidere a proiectului, desfășurat la 30 mai 2017, reunește demnitari de rang înalt, ambasadori ai Uniunii Europene, oficiali ai Băncii Naționale a Moldovei și ai Băncii Naționale a României, comunitatea bancară și experți.


Înregistrarea video a evenimentului de totalizare a proiectului poate fi urmărită aici:


Proiectul și-a propus să sprijine Banca Națională a Moldovei (BNM) în procesul de consolidare a cadrului de supraveghere prudențială prin armonizarea cu standardele băncilor centrale din UE. De asemenea, proiectul a avut ca obiectiv îmbunătățirea legislației bancare, orientate spre afirmarea unui sector bancar solid şi competitiv.

În cadrul proiectului Twinning, o atenție sporită a fost acordată dezvoltării instrumentelor de supraveghere și consolidării per ansamblu a funcției de supraveghere a BNM. Toate activitățile desfășurate au permis atât perfecționarea cunoștințelor în domeniu ale angajaților BNM și ai băncilor, cât și analiza perspectivelor de implementare a noului cadru legislativ și impactul potențial al acestuia asupra stabilității sectorului bancar din Republica Moldova.

Cele mai importante rezultate ale proiectului sunt:

 • elaborarea proiectului unei noi legi bancare – Legea privind activitatea băncilor, ce va permite Băncii Naționale a Moldovei să emită acte normative secundare de reglementare a cerințelor prudențiale înaintate băncilor pentru fiecare domeniu;
 • elaborarea a 20 de proiecte de reglementari secundare care asigură transpunerea prevederilor cadrului normativ european cu privire la bănci;
 • elaborarea regulilor interne ale BNM care vor permite exercitarea eficientă a funcției de supraveghere și modificarea structurii organizatorice a Băncii Naționale a Moldovei;
 • creșterea nivelului de expertiză a supraveghetorilor și reprezentanților băncilor cu privire la cadrul Basel III prin instruiri interne, studii de caz, exerciții practice desfășurate în Republica Moldova, România, Olanda ș.a.

 

Informații generale:

Pe parcursul celor 24 de luni de asistență tehnică s-au desfășurat 56 de activități, cu implicarea a 48 de experți ai Băncii Naționale a României și ai Băncii Naționale a Olandei, activități care au inclus 665 de zile de lucru și 106 misiuni în Republica Moldova, România și Olanda. În cadrul acestora au participat 50 de experți ai Băncii Naționale a Moldovei, 11 bănci, peste 100 de reprezentanți ai sectorului bancar.

Principalele rezultate au fost obținute prin instruirea angajaților, schimb de experiență cu experții străini, realizarea studiilor de impact și a altor evaluări.

Rezultatele și beneficiile proiectului vor deveni vizibile odată cu implementarea  noului cadru legal și cu aplicarea noilor practici de supraveghere bazată pe risc. Chiar dacă beneficiarii direcți ai proiectului sunt BNM și băncile licențiate din Republica Moldova, beneficiarii finali vor fi cetățenii Republicii Moldova, care se vor bucura de un sistem bancar viabil, stabil și sigur. De asemenea, stabilirea unui nou cadru legal echivalent cu cel aplicabil în statele europene va contribui la îmbunătățirea imaginii sectorului bancar din Republica Moldova și la atragerea noilor investitori. Prin urmare, activitatea bună a băncilor, în special procesul intens de creditare, va stimula creșterea economică în Republica Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).