• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.02.2019

Proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari”

08.02.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 07.02.2019, consultarea publică a Proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari”.

Elaborarea proiectului derivă din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 430-439 (6825-6834) din 23.11.2018), conform căreia au fost aduse mai multe elemente de noutate aferente Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (în continuare – Legea nr. 114/2012) și Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei. Totodată, conform art. V alin.(1) din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, BNM urmează să adopte actele normative necesare punerii în aplicare a legii.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice de către autoritățile și instituțiile publice interesate, pot fi expediate până la 21 februarie 2019, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pot fi expediate dlui Victor Șușu pe adresa de e-mail: Victor.Susu@bnm.md.

Pentru informații adiționale, contactați persoanele responsabile: Doina Vrabie, tel: 0(22) 822-576, e-mail: doina.vrabie@bnm.md sau Elena Mărgărint, tel: 0(22)822-289, e-mail: elena.margarint@bnm.md.

Proiectul de decizie şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei: www.bnm.md şi la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

 

          Proiect:

             DOC             PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autorul proiectului actului normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Necesitatea elaborării proiectului derivă din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 430-439 (6825-6834) din 23.11.2018), conform căreia au fost aduse mai multe elemente de noutate aferente Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (în continuare – Legea nr. 114/2012) și Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Astfel, conform modificărilor operate, a fost extinsă aria de activitate a societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și societăților emitente de monedă electronică (în continuare – prestatori de servicii de plată nebancari), prin permiterea de a acorda credite utilizatorilor acestora, doar dacă creditele respective sunt exclusiv legate de serviciile de plată și numai în cazul facilitării efectuării serviciilor de plată, cu respectarea concomitentă a prevederilor Legii nr. 114/2012 și ale altor acte normative. Totodată, conform art. V alin.(1) din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, BNM urmează să adopte actele normative necesare punerii în aplicare a legii.

Finalitățile urmărite sunt stabilirea reglementărilor asupra activității de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari și stabilirea principiilor care urmează a fi aplicate și exigențele de bază care urmează a fi îndeplinite de către prestatorii de servicii de plată nebancari la desfășurarea activității de creditare legate de serviciile de plată, doar dacă acestea sunt exclusiv legate de serviciile de plată și numai în cazul facilitării efectuării serviciilor de plată.

Proiectul regulamentului urmărește obiectivul de punere în aplicare a normelor aferente activității de creditare desfășurate de către prestatorii de servicii de plată nebancari, asigurând, totodată, un nivel adecvat de protecție a utilizatorilor, prin stabilirea unor reguli clare pentru toate părțile implicate.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul regulamentului nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari reglementează:

 1. condițiile de acordare a creditelor;
 2. clasificarea creditelor și dobânzilor aferente, determinarea, constituirea și ajustarea provizioanelor specifice de risc de credit;
 3. cerințele de raportare;
 4. supravegherea activității de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari.

Fără a aduce atingere dispozițiilor exprese referitoare la interdicția de a accepta (a atrage) depozite ori alte fonduri rambursabile, proiectul menționat permite acordarea de credite legate de următoarele servicii de plată:

 1. executarea operațiunilor de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:
     a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
     b) executarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
     c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
 2. emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a altor instrumente de plată.

Conform cerințelor stabilite, prestatorii de servicii de plată nebancari vor putea acorda credite legate de serviciile de plată sus-menționate doar dacă creditul are un caracter accesoriu și poate fi acordat exclusiv în legătură cu executarea unei operațiuni de plată, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată și/sau emiterea  de carduri de plată și a altor instrumente de plată.

Creditele nu se vor acorda din fondurile primite sau deținute pentru executarea operațiunilor de plată, iar rambursarea acestora se va realiza într-o perioadă ce nu depășește 12 luni.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative în vigoare cu care se află în conexiune (Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, Monitorul Oficial 2018, nr. 430-439 art. 672). În legătură cu aprobarea prezentului regulament, nu vor surveni careva modificări asupra altor acte normative conexe.