• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.02.2019

Proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea participațiunilor la prestatorii de servicii de plată nebancari

07.02.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu data de  07.02.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea participațiunilor la prestatorii de servicii de plată nebancari.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 21 februarie 2019 dlui Victor Șușu pe adresa electronică: Victor.Susu@bnm.md sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Pentru informații adiționale contactați persoanele responsabile: dl Eugeniu Dicusar la adresa electronică Eugeniu.Dicusar@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 476 și dna Natalia Marinescu la adresa electronică: Natalia.Marinescu@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822-392

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

 

          Proiect:

              DOC             PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea participațiunilor la prestatorii de servicii de plată nebancari.

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Necesitatea elaborării proiectului derivă din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 430-439 (6825-6834) din 23.11.2018), conform căreia au fost aduse mai multe elemente de noutate aferente Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Proiectul va substitui Secțiunea a 5-a din Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr.123 din 27.06. 2013.

Finalitățile urmărite sunt stabilirea reglementărilor pentru societățile de plată/furnizorii de servicii poștale și societățile emitente de moneda electronică  aferente exigențelor, condițiilor şi restricțiilor privind dobândirea/majorarea participațiunilor calificate în capitalul social al acestora; detalierea criteriilor de evaluare a potențialilor achizitori de participațiuni calificate, precum și monitorizarea calității acționariatului.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul regulamentului nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Actele normative existente care reglementează domeniul vizat în proiectul propus sunt Legea  privind serviciile de plată și moneda electronică  nr. 114/2012 și  Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr.123 din 27.06. 2013.  Proiectul regulamentului elaborat reglementează:

 • definiția de achizitor potențial;
 • procedura de solicitare a permisiunii prealabile de către achizitorul potențial și adoptarea deciziei ;
 • detalii aferente prevederilor/criteriilor de evaluare a achizitorului potențial și documentelor și informațiilor care urmează a fi prezentate în acest scop;
 • modalitatea de monitorizare a calității asociaților/acționarilor de către prestatorii de servicii de plată precum și de către Banca Națională a Moldovei;
 • prevederile privind activitatea concertată.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Se va abroga Secțiunea a 5-a din Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr.123 din 27.06. 2013.