• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.08.2015

Reglementare și supraveghere bancară

Sectorul bancar în Republica Moldova este format din două nivele: Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale. Activitatea Băncii Naţionale, ca organ de reglementare şi supraveghere a activităţii băncilor, este bazată pe Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care stabileşte competenţa, obiectivul principal, atribuţiile de bază ale Băncii Naţionale şi relaţiile acesteia cu instituţiile financiare. Legea instituţiilor financiare este legea de bază care reglementează activitatea instituţiilor financiare, inclusiv activitatea băncilor.

În conformitate cu prevederile legislaţiei bancare, Banca Naţională a Moldovei a creat mecanismul de supraveghere şi reglementare a activităţii bancare, prin stabilirea unui şir de cerinţe specifice, stipulate în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, pe care băncile sunt obligate să le respecte.

Aceste cerințe sunt în permanenţă perfecţionate cu scopul asigurării concordanţei cu prevederile legislaţiei, cu principiile internaţionale general acceptate și cele mai bune practici, în special cu recomandările Comitetului Basel privind Supravegherea Bancară şi Directivele Uniunii Europene.

Bazându-se pe standardele general acceptate, Banca Naţională a Moldovei promovează o politică activă în domeniul reglementării şi supravegherii activităţii băncilor prin:

- stabilirea criteriilor de autorizare a băncilor, a cerinţelor faţă de capital, a exigențelor față de proprietari și cotele acestora, precum și față de administratorii băncilor;

- stabilirea cerinţelor menite să asigure calitatea înaltă și funcționalitatea sistemelor de control intern ale băncilor, inclusiv procedurile aferente prevenirii şi combaterii spălării banilor;

- stabilirea şi supravegherea respectării cerinţelor prudenţiale pentru a asigura limitarea expunerii la riscuri a băncilor;

- întreprinderea acţiunilor, aferente aplicării măsurilor de corecţie, sancţiuni, instituirea supravegherii speciale sau, după caz, a administrării speciale pentru soluţionarea problemelor la băncile cu vulnerabilităţi sporite.

Funcţia de supraveghere bancară are ca scop asigurarea bunei funcţionări a sistemului financiar al Republicii Moldova bazat pe un sector bancar puternic şi competitiv orientat spre relaţiile de piaţă şi prevenirea riscurilor. În acest context, Banca Naţională a Moldovei, conform împuternicirilor şi drepturilor conferite prin legislaţie, efectuează inspectarea băncilor atât la distanţă, cât şi pe teren.

Scopul controalelor la distanţă este monitorizarea şi analiza situaţiei financiare a băncilor în perioada dintre controalele pe teren pentru identificarea timpurie a riscurilor şi a eventualelor probleme în activitatea băncii şi adoptarea rapidă a măsurilor de rigoare. Monitorizarea băncilor licenţiate este efectuată: în baza rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu cerinţele BNM aferente situaţiilor financiare FINREP şi a rapoartelor în scopuri prudenţiale, în baza informaţiei obţinute în urma efectuării controalelor complexe şi tematice, precum şi în baza informaţiei auditului extern.

Scopul controlului pe teren este de a identifica nivelul de risc al băncii şi de a evalua capacităţile administratorilor băncii de a controla şi dirija eficient acest risc. Anual, fiecare bancă este supusă unui astfel de control. În cadrul controlului pe teren se determină situaţia financiară generală a băncii, cauzele şi factorii care afectează siguranţa acesteia. Supravegherea pe teren se află în strânsă interdependenţă cu supravegherea la distanţă. Informaţia obţinută în cadrul controalelor la distanţă este utilizată pentru a stabili scopul și principalele obiective ale controalelor pe teren.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).