• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.

  • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Rata anuală a inflației

Ritmul anual al inflaţieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS). BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu. în luna martie 2024 a constituit 3,94 la sută.

Conform ultimei runde de prognoză, rata inflației medii anuale va constitui 4.7 la sută în anul 2024 și 4.5 la sută în 2025.

Ratele de schimb (curs valutar)

  • USD 17.9249
  • EUR 19.0989
  • UAH 0.4528
  • RON 3.8386
  • RUB 0.1918
1 USD = 17.9249 MDL
Sorry, there are no data

BNM nu poartă nicio obligaţiune să execute tranzacţiile bancare în valuta străină folosind aceste rate de schimb. Ratele oficiale de schimb sunt stabilite şi folosite numai pentru evidenţa contabilă. Citeşte mai mult...

Ratele dobânzilor

21.03.2024 - astăzi
  • Rata de bază3.75%
  • Depozite overnight1.75%
  • Credite overnight5.75%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±2 p.p. faţă de rata de bază.

Decizia are scopul de a încetini descreșterea inflației și de a o menține în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, considerat nivelul optim pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova pe termen mediu.

Banca Națională a Moldovei a dat curs solicitărilor venite de la cetățeni de a extinde termenul desfășurării concursului de design grafic pentru monedele jubiliare și comemorative, emisiunea anilor 2024 și 2025.

MIA, un sistem de plăți instant dezvoltat de Banca Națională a Moldovei și furnizat prin intermediul aplicațiilor financiare din telefoanele mobile, are deja peste 100.000 de utilizatori în toată țara.

RCA Data reprezintă un sistem informaţional automatizat de stat utilizat pentru determinarea exactă a primei de asigurare pe care urmează să o plătească fiecare asigurat. Acest sistem permite și schimbul de informaţii cu organele afacerilor interne în scopul exercitării funcției de control privind posesia asigurării RCA și Carte Verde.

În conformitate cu prevederile legale, începând cu data de 1 iulie 2023, Banca Națională a Moldovei (BNM) supraveghează activitatea organizațiilor de creditare nebancară, asociațiilor de economii și împrumut, birourilor istoriilor de credit și a participanților profesioniști pe piața asigurărilor.

Băncile din Republica Moldova

Băncile licențiate dispun de independenţă juridică, operaţională, financiară şi administrativă faţă de orice persoană, inclusiv faţă de Banca Naţională, de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice, dacă legislaţia nu prevede altfel. Banca Națională le licențiază, supraveghează și reglementează activitatea.

Calendar de diseminare a datelor

25.04.2024
  • Publicare rapoarte statistice "Activele oficiale de rezervă și alte lichidități în valută”.

  • Publicare rapoarte statistice: "Raportul privind situația financiară”, "Raportul privind veniturile și cheltuielile", "Raportul privind fluxul numerarului”, "Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor", "Raportul privind datele generale".

  • Publicare rapoarte statistice: "Bilanțul", "Situația de profit și pierdere ”, "Situaţia modificărilor capitalului propriu", "Situația fluxurilor de numerar”, "Date generale", "Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor", "Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere", "Anexă la situația de profit și pierdere", "Notă informativă privind elementele contabile extrabilanţiere", "Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare", "Expunerea la riscul de lichiditate".

Prețul la metalele prețioase

  • XAU 1360.9011
  • XAG 15.9837
Sorry, there are no prices.

Preţurile la aur şi argint reprezintă preţurile exprimate în lei moldoveneşti al unui gram de aur fin şi al unui gram de argint fin. Citeşte mai mult

În luna martie 2024, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 86,6% comparativ cu 90,5% în luna februarie 2024.

În luna martie 2024, baza monetară s-a diminuat cu 1 262,6 milioane lei (-1,5 la sută) față de luna februarie 2024 și a constituit 81 705,5 milioane lei, fiind cu 9,8 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În ianuarie – martie 2024, volumul încasărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 65,4 mil. lei volumul eliberărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.


Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.

Chestionarul utilizatorului de date statistice ale sectorului extern este elaborat pentru a afla viziunea utilizatorilor din diferite sfere de activitate asupra calității informațiilor publicate pe pagina-web, modului de prezentare, frecvenței apariției, gradului de detaliere şi de comoditate în procesul de căutare şi vizualizare.

Vă îndemnăm să vă expuneți opinia referitoare la datele statistice şi comunicatele despre statistica sectorului extern publicate pe pagina web, astfel încât să putem adapta informația necesităților dvs, în limita competențelor instituției.

Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă. Durata estimată: 5 minute (11 întrebări).

Inițiere >

Vezi mai mult