Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Rata anuală a inflației

Ritmul anual al inflaţieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS). BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu. în luna aprilie 2024 a constituit 3,51 la sută.


Ratele de schimb (curs valutar)

 • USD 17.6969
 • EUR 19.1924
 • UAH 0.4432
 • RON 3.8575
 • RUB 0.1959
1 USD = 17.6969 MDL
Sorry, there are no data

BNM nu poartă nicio obligaţiune să execute tranzacţiile bancare în valuta străină folosind aceste rate de schimb. Ratele oficiale de schimb sunt stabilite şi folosite numai pentru evidenţa contabilă. Citeşte mai mult...

Ratele dobânzilor

07.05.2024 - astăzi
 • Rata de bază3.60%
 • Depozite overnight1.60%
 • Credite overnight5.60%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±2 p.p. faţă de rata de bază.

Decizia prelungește relaxarea politicii monetare începută în decembrie 2022 și urmărește încetinirea descreșterii inflației și menținerea acesteia în limitele intervalului de variație a țintei.

La finele trimestrului I 2024, prețul de ofertă pentru bunurile imobile rezidențiale din mun. Chișinău a înregistrat o majorare accelerată comparativ cu situația din trimestrul precedent.

Zeci de instituții și organizații s-au alăturat Campaniei Naționale de Educație Financiară „Educație financiară pentru toți” a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), realizată cu sprijinul programului USAID „Reforme Instituționale și Structurale în Moldova” (MISRA).

RCA Data reprezintă un sistem informaţional automatizat de stat utilizat pentru determinarea exactă a primei de asigurare pe care urmează să o plătească fiecare asigurat. Acest sistem permite și schimbul de informaţii cu organele afacerilor interne în scopul exercitării funcției de control privind posesia asigurării RCA și Carte Verde.

În conformitate cu prevederile legale, începând cu data de 1 iulie 2023, Banca Națională a Moldovei (BNM) supraveghează activitatea organizațiilor de creditare nebancară, asociațiilor de economii și împrumut, birourilor istoriilor de credit și a participanților profesioniști pe piața asigurărilor.

Băncile din Republica Moldova

Băncile licențiate dispun de independenţă juridică, operaţională, financiară şi administrativă faţă de orice persoană, inclusiv faţă de Banca Naţională, de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice, dacă legislaţia nu prevede altfel. Banca Națională le licențiază, supraveghează și reglementează activitatea.

Calendar de diseminare a datelor

24.05.2024
 • Publicare rapoarte statistice "Activele oficiale de rezervă și alte lichidități în valută”.

 • Publicare rapoarte statistice: "Raportul privind situația financiară”, "Raportul privind veniturile și cheltuielile", "Raportul privind fluxul numerarului”, "Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor", "Raportul privind datele generale".

 • Publicare rapoarte statistice: "Bilanțul", "Situația de profit și pierdere ”, "Situaţia modificărilor capitalului propriu", "Situația fluxurilor de numerar”, "Date generale", "Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor", "Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere", "Anexă la situația de profit și pierdere", "Notă informativă privind elementele contabile extrabilanţiere", "Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare", "Expunerea la riscul de lichiditate".

Prețul la metalele prețioase

 • XAU 1373.6323
 • XAG 18.1017
Sorry, there are no prices.

Preţurile la aur şi argint reprezintă preţurile exprimate în lei moldoveneşti al unui gram de aur fin şi al unui gram de argint fin. Citeşte mai mult

Declarații în acest sens au fost lansate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, în cadrul celei de-a treia ediții a conferinței „Piața financiar-bancară” organizate la București.


Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.

Chestionarul utilizatorului de date statistice ale sectorului extern este elaborat pentru a afla viziunea utilizatorilor din diferite sfere de activitate asupra calității informațiilor publicate pe pagina-web, modului de prezentare, frecvenței apariției, gradului de detaliere şi de comoditate în procesul de căutare şi vizualizare.

Vă îndemnăm să vă expuneți opinia referitoare la datele statistice şi comunicatele despre statistica sectorului extern publicate pe pagina web, astfel încât să putem adapta informația necesităților dvs, în limita competențelor instituției.

Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă. Durata estimată: 5 minute (11 întrebări).

Inițiere >

Vezi mai mult