Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.11.2018

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari”

 

La data de 23 noiembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, prin care au fost modificate prevederile Legii nr. 548/ 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, precum și în scopul racordării cadrului normativ existent la prevederile Legii nr.208/2018, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari”.

Astfel, pentru eficientizarea procesului de elaborare a Hotărârii nominalizate, solicităm prezentarea, cel târziu până la 14 decembrie 2018, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău.

Pentru informații adiționale contactați persoana responsabilă: Natalia Tofanciuc, tel: 0 22 822 290, e-mail: natalia.tofanciuc@bnm.md.