• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.10.2022

BNM invită actorii pieței de plăți și alte părți interesate să participe la elaborarea mai multor proiecte legislative


Banca Națională a Moldovei (BNM) se află în proces de elaborare a cadrului normativ secundar necesar pentru implementarea directivelor europene privind serviciile de plată pe piața internă (PSD2). Astfel, în următoarea perioadă, vor fi propuse o serie de proiecte de acte normative pentru consultare publică.

În acest sens, BNM invită actorii pieței de plăți și alte părți interesate să vină cu propuneri în cadrul procesului de transparență și al celui decizional. Legea pentru modificarea acestor acte normative a fost adoptata și publicată în Monitorul Oficial pe 5 august 2022, astfel încât să fie posibilă transpunerea în practică a Directivei europene PSD2.

Modificările sunt așteptate de comunitatea financiară din Republica Moldova, pentru a consolida caracterul inovator al serviciilor de plată, a spori securitatea serviciilor de plată și a aduce noi servicii pe piață bazate pe open banking. Modificările sunt majore și necesită suficient timp pentru a fi implementate, iar din acest considerent, au fost prevăzute mai multe etape de intrare în vigoare a modificărilor aduse prin legea de luna trecută.

La aceeași dată, au intrat în vigoare un număr limitat de prevederi care țin de reglementarea prudențială a societăților de plată, societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale care activează conform Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, în partea ce ține de transparența structurii de proprietate și a regulilor de efectuare a auditului extern.

Anul viitor, pe 5 august,  urmează să intre în vigoare majoritatea normelor de modificare. Acestea  urmăresc în continuare consolidarea reglementării prudențiale a societăților de plată, societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale care activează conform Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică. De asemenea, modificările își propun să sporească transparența în activitatea de prestare a serviciilor de plată și a securității serviciilor de plată. Până pe data menționată, Banca Națională va adopta actele necesare pentru punerea în aplicare a normelor ce urmează să intre în vigoare.
Totodată, peste doi ani, până pe 5 august 2024, urmează să intre în vigoare normele care țin de prestarea noilor servicii de plată: serviciile de inițiere a plății și serviciile de informare cu privire la conturi.

Suplimentar, vor intra în vigoare normele pentru autentificarea strictă a clienților și care țin de standardele deschise, comune şi sigure de comunicație, normele privind noile reguli de acces la conturile clienților deschise de prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare conturi.