• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.01.2024

Prioritățile Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2024 în supravegherea prestatorilor serviciilor de plată

 

Prestatorii de servicii de plată nebancari (în continuare - PSP nebancari) au un rol important în oferirea serviciilor de plată inovative, concurând pe acest segment cu sectorul bancar și contribuind, astfel, la dezvoltarea în ansamblu a domeniului de plăți.

În cadrul realizării atribuțiilor de supraveghere a PSP nebancari, Banca Națională a Moldovei urmărește respectarea cerințelor prevăzute de cadrul normativ și eficiența procesului de control intern și gestiune a riscurilor, în vederea prevenirii și limitării riscurilor specifice activității de prestare a serviciilor de plată/emitere a monedei electronice.

În acest context, în anul 2024, Banca Națională își va concentra eforturile asupra următoarelor aspecte:

I. Guvernanța internă și structura de proprietate
O condiție esențială în activitatea PSP nebancari, pe întreaga perioadă de valabilitate a licenţei, este dispunerea de sisteme de conducere sigure, asigurarea adecvării capitalului și a calității structurii de proprietate. În acest sens, Banca Națională se va axa pe:
- verificarea modului de gestionare, monitorizare şi raportare a riscurilor de către PSP nebancari, dispunerea de către aceștia de mecanisme de control intern adecvate, precum și de o structură organizatorică clară cu delimitarea responsabilităților bine definită, transparentă şi coerentă;
- analiza valorii capitalului propriu prin prisma suficienței acestuia și impactul datoriilor și creanțelor înregistrate de PSP nebancari în valoarea capitalului;
- evaluarea calității structurii de proprietate a PSP nebancari, ținând cont de necesitatea asigurării unei administrări stabile şi prudente a PSP nebancari și a neimplicării acestora în activități riscante.

II. Riscul operațional
Banca Națională a Moldovei reglementează, licențiază/autorizează şi monitorizează infrastructurile pieţei financiare, schemele, aranjamentele şi instrumentele de plată, funcţionarea stabilă şi eficientă a acestora fiind esenţială pentru stabilitatea financiară, pentru implementarea politicii monetare şi promovarea încrederii publicului în efectuarea plăţilor fără numerar.
În contextul digitalizării serviciilor de plată  și implementării în anul 2024 a schemei de plăți instant, o componentă importantă este monitorizarea și supravegherea riscurilor asociate funcționării sistemelor de plăți și de decontare și activității de prestare a serviciilor de plată.

Banca Națională va acorda o atenție sporită acțiunilor întreprinse de către PSP nebancari în scopul asigurării continuității și eficienței activității desfășurate în sistemele de plăți, precum și a acțiunilor întreprinse de către aceștia în vederea sporii încrederii utilizatorilor în serviciile de plată și de emitere, distribuire și răscumpărare a monedei electronice, eforturile fiind consolidate asupra următoarelor aspecte:
- evaluarea serviciilor de plată oferite de PSP nebancari prin prisma digitalizării acestora, în vederea prestării unor servicii sigure și inovative utilizatorilor de servicii de plată;
- monitorizarea și evaluarea infrastructurilor pieței financiare și analiza activității PSP nebancari, în calitate de participanți la aceste infrastructuri;
- verificarea activității de protejare a fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată și suficienței fondurilor protejate;
- analiza interacțiunii PSP nebancari cu entitățile terțe implicate în prestarea serviciilor de plată (Centrele de procesare cu carduri, Prestatorii de servicii de plată licențiați în străinătate, Sistemele de plăți internaționale cu carduri, Sisteme de remitere de bani, etc.).

III. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Banca Națională a Moldovei va continua acțiunile de identificare și evaluare a riscurilor asociate activității PSP nebancari, aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, și va utiliza abordarea bazată pe risc în supravegherea acestora.

Obiectivele generale vor viza aspecte privind:
- guvernanța internă și sistemul de control intern la nivelul activităților de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului;
- modelul de afaceri, mărimea, natura, volumul și complexitatea activităților entității;
- sursa fondurilor utilizate de PSP nebancari în activitățile de prestare a serviciilor de plată;
- aplicarea de PSP nebancari a prevederilor actelor normative privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului etc.

Acțiunile Băncii Naționale, întreprinse în cadrul procesului de supraveghere a PSP nebancari, vizează inclusiv încurajarea utilizării plăților fără numerar și creșterea mobilității financiare a consumatorilor prin sporirea încrederii acestora în siguranța utilizării instrumentelor de plată fără numerar.