• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.09.2016

Comunicat

La ședința specială din 26 septembrie 2016, Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin asumare de răspundere trei legi elaborate de Banca Națională:
- Legea privind redresarea și rezoluția băncilor,
- Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și
- Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

Aprobarea acestor legi urmărește scopul de aa consolida cadrul juridic necesar salvgardării stabilității financiare în  Republica Moldova si constituie o condiție importantă a Acordului asupra programului de reforme economice încheiat cu experți FMI in iulie 2016.

Legea privind redresarea și rezoluția băncilor preia elementele principale ale  standardului internațional în domeniu “Atributele-cheie pentru regimuri eficiente de rezoluție” aprobat în noiembrie 2011 de Consiliul pentru Stabilitate Financiară, precum și cele ale Directivei 2014/59/UE privind redresarea şi rezoluţia instituțiilor bancare, stabilind un cadru coerent de prevenire și gestiune a crizelor din sectorul  bancar. Noile reguli sunt necesare pentru a preveni ajungerea unei bănci in stare de insolvabilitate sau, in cazul in care aceasta se produce, pentru a explora toate căile de viabilizare a băncii; iar in lipsa de alternativa, de a lichida banca respectivă cu impact minim asupra sistemului financiar național si finanțelor publice. 

Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative este una conexă celei menționate mai sus și prevede modificarea și completarea Legii instituțiilor financiare, Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, Codului Penal și a altor legi,  în vederea  asigurării corelării cadrului legal în vigoare cu reglementările pertinente rezoluției și redresării bancare. Aceste modificări  urmăresc fortificarea a cadrului legal național referitor la transparența și calitatea acționariatului bancar, guvernanța corporativa a băncilor și administrarea riscurilor. Suplimentar, legea în cauză vine cu completări ce țin de crearea unui regim de înființare a filialelor băncilor străine în Republica Moldova. Aceste amendamente vor crea premise pentru atragerea unor participanți noi pe piața serviciilor bancare din Republica Moldova.
Aprobarea legilor menționate are drept obiectiv protecția interesului public de asigurare a gestiunii sănătoase și prudente a entităților din sectorul financiar.

Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare prevede crearea unui sistem unic central de decontare a valorilor mobiliare, în forma unei societăți pe acțiuni,  stabilind în calitate de  fondatori/acționari - BNM, operatorii de piață, instituțiile financiare și societățile de investiții. Această reconfigurare a infrastructurii pieței financiare este reflectată și de pct.8.8 din Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană și va impulsiona dezvoltarea pieței de capital.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).