• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.03.2015

Activitatea BNM pe piaţa valutară

Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară (intervenţiile valutare) se desfăşoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare şi valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei. Banca Naţională utilizează în calitate de instrumente ale intervenţiilor valutare atît operaţiunile directe (cumpărări sau vînzări la vedere de valută străină contra lei moldoveneşti), care influenţează masa monetară, cât şi operaţiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sînt instrumente reversibile şi nu influenţează masa monetară pe termen lung.

Operaţiunile sînt reflectate la data încheierii tranzacţiei.

Echivalentul în dolari SUA este calculat utilizînd cursurile medii lunare ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă.

Informaţia cu privire la activitatea BNM pe piaţa valutară se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Statistica