• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.03.2015

Activitatea BNM pe piaţa valutară

Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară (intervenţiile valutare) se desfăşoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare şi valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei. Banca Naţională utilizează în calitate de instrumente ale intervenţiilor valutare atît operaţiunile directe (cumpărări sau vînzări la vedere de valută străină contra lei moldoveneşti), care influenţează masa monetară, cât şi operaţiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sînt instrumente reversibile şi nu influenţează masa monetară pe termen lung.

Operaţiunile sînt reflectate la data încheierii tranzacţiei.

Echivalentul în dolari SUA este calculat utilizînd cursurile medii lunare ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă.

Informaţia cu privire la activitatea BNM pe piaţa valutară se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Statistica