• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.05.2015

Hotărîrea CA al BNM nr. 126 din 12 mai 2015 cu privire la abrogarea Instrucțiunii privind particularitățile emisiunilor de acțiuni și obligațiuni ale băncilor și modul de autorizare a lor de către Banca Națională a Moldovei

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.124-130, art.883

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr.1044 din 18 mai 2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.126
din „12 _mai_2015

Cu privire la abrogarea Instrucțiunii privind particularitățile emisiunilor de acțiuni și obligațiuni ale băncilor
și modul de autorizare a lor de către Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei
nr.95 din 30 aprilie 2010

În temeiul art.11 alin.(1) și alin.(2), art.26 lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.147 alin.(16) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei   

HOTĂRĂŞTE:

Se abrogă Instrucțiunea privind particularitățile emisiunilor de acțiuni și obligațiuni ale băncilor și modul de autorizare a lor de către Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.95 din 30 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98-99, art.367), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.761 din 4 iunie 2010.

Președintele
Consiliului de administrație

 

Dorin DRĂGUȚANU