• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.05.2020

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.03.2020

 

Lichidatorii celor 3 bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A.,
BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.03.2020 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 421 606,3 mii lei.
 

Tabelul 1.
ÎÎncasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.03.2020 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
(mii lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului I

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului I

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului  I

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului I

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la rambursarea creditelor

1 732,7

231 102,9

3 657,5

482 076,8

16,8

115 647,1

5 407,0

828 826,8

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

408,7

35 273,3

1 204,6

57 219,5

0,0

0,0

1 613,3

92 492,8

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

10,5

853,7

0,0

0,0

10,5

1 453,7

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

876,8

93 595,1

1 595,7

41 391,7

0,0

14 671,2

2 472,5

149 658,1

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

3 018,1

360 571,4

6 468,3

581 541,7

16,8

130 318,3

9 503,3

1 072 431,4

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

3 924,0

207 202,1

130,0

89 739,5

0,0

16 658,6

4 054,0

313 600,2

Încasări din vânzarea altor active

83,8

2 775,9

11,8

7 331,8

0,0

1 967,0

95,6

12 074,7

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

4 007,8

209 978,0

141,8

97 071,3

0,0

18 625,6

4 149,6

325 674,9

Alte încasări

18 106,8

989 795,0

290,0

17 209,4

1 821,4

16 495,6

20 218,2

1 023 500,1

TOTAL încasări

25 132,7

1 560 344,4

6 900,2

695 822,4

1 838,2

165 439,5

33 871,1

2 421 606,3


Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ”vS.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2019-2020


În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 31.03.2020 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.


Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.la situația din 31.03.2020
(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 31.03.2020 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
I 2020

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 210 000,0

25 000,0

1 400 217,0

7 873 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

393 500,0

8 500,0

701 500,0

1 998 500,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

38 400,0

0,0

320 741,0

1 827 800,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 641 900,0

33 500,0

2 422 458,0

11 699 300,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.


Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată dosare penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.03.2020
(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

18

46

18

82

valoarea

439 651,0

708 989,3

3 136 062,8

4 284 703,1

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

92

125

20

237

valoarea

2 967 586,6

1 402 185,5

58 028,7

4 427 800,8

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

21

21

8

50*

valoarea

17 087 567,3

15 205 462,2

3 124 582,7

35 417 612,2*

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

164

231

61

456

valoarea

879 443,6

770 221,8

80 660,2

1 730 325,6

Titlurile executorii executate parțial sau total (pe parcursul trimestrului I 2020)

numărul

15

58

9

82

valoarea

251,7

3 476,1

1 716,4

5 444,2

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului I 2020)

numărul

2

12

1

15

valoarea

42,4

35 970,2

0,2

36 012,9

Notă: * - totalul dosarelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerație că pot face obiectul aceleiași investigații.


Adițional, pe parcursul trimestrului I 2020, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:


Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. desfășurate pe parcursul trimestrului I  2020

Denumirea băncii

Numărul licitațiilor desfășurate

Numărul activelor adjudecate

Valoarea activelor adjudecate (mii lei)

Banca de Economii S.A.

8

11

5 267,5

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2

3

8 383,7

B.C. „UNIBANK” S.A.

0

0

0,0

Total

10

14

13 651,3

Notă: B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidate nu a desfășurat nici o licitație de comercializarea a activelor din motivul lipsei cererilor de participare.


În conformitate cu prevederile art.386 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIV din 21.07.1995, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ).

 

Anexe:

 • 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;
    PDF       DOC
   
 •      4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.;
    PDF       DOC
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).