• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.12.2020

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.09.2020

 

Lichidatorii celor 3 bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 30.09.2020 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 554 362,8 mii lei.


Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.09.2020 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
(mii lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului III

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului III

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului  III

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului III

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la rambursarea creditelor

917,8

232 190,7

5 384,9

497 934,2

35,8

115 712,3

6 338,4

845 837,3

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

368,5

36 043,1

1 119,0

59 288,8

0,0

0,0

1 487,5

95 331,9

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

150,0

1 229,2

0,0

0,0

150,0

1 829,2

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

4 048,1

101 348,2

2 721,2

50 769,4

0,0

14 823,8

6 769,3

166 941,5

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

5 334,4

370 182,1

9 375,1

609 221,6

35,8

130 536,2

14 745,3

1 109 939,9

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

324,3

207 554,3

84,7

95 667,5

0,0

16 666,7

409,0

319 888,5

Încasări din vânzarea altor active

20,9

2 800,3

7,6

7 370,3

2,8

1 973,9

31,3

12 144,5

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

345,3

210 354,6

92,3

103 037,8

2,8

18 640,6

440,3

332 033,0

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

Alte încasări

16 932,4

1 055 159,4

20 748,5

40 016,8

239,7

17 213,0

37 920,5

1 112 389,3

TOTAL încasări

22 612,7

1 635 696,8

30 215,8

752 276,3

278,2

166 389,7

53 106,7

2 554 362,8

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A.,BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2019-2020

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.


Din data retragerii licențelor și până la 30.09.2020 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.


Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.09.2020
(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 30.09.2020 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
III 2020

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 255 000,0

17 000,0

1 445 217,0

7 828 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

443 000,0

33 0000

751 000,0

1 949 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

38 400,0

0,0

320 741,0

1 827 800,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 736 400,0

50 000,0

2 516 958,0

11 604 800,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosare penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 30.09.2020
(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

16

41

11

68

valoarea

394 494,1

688 445,8

3 071 083,8

4 154 023,7

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

89

131

21

241

valoarea

2 849 257,9

1 449 866,0

56 821,3

4 355 945,2

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

23

20

9

52 *

valoarea

30 248 040,4

14 834 137,2

3 098 791,0

48 180 968,7

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

166

228

61

455

valoarea

891 688,0

777 575,5

111 562,9

1 780 826,4

Titlurile executorii executate parțial sau total (pe parcursul trimestrului III 2020)

numărul

13

59

9

81

valoarea

71,6

2 488,2

78,9

2 638,7

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului III 2020)

numărul

0

0

0

0

valoarea

0,0

0,0

0,0

0,0

Notă:  * - totalul dosarelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerație că pot face obiectul aceleiași investigații.


Adițional, pe parcursul trimestrului III 2020, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A.,BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul trimestrului III  2020

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

5

1

3

3

3

8

23

desfășurate

0

1

2

2

0

0

5

Numărul activelor adjudecate

0

2

1

4

0

0

7

Valoarea totală de piață (mii lei)

0

1 835,0

16,5

624,3

0

0

2 475,8

Prețul total de adjudecare (mii lei)

0

1 298,7

22,6

255,3

0

0

1 576,6


În conformitate cu prevederile art.386 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ).

 

Anexe:

 • 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;
    PDF      DOC
   
 • 4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A..
    PDF       DOC