• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.06.2023

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.03.2023

 

Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A.,BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.03.2023 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 850 887,8  mii lei.

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.03.2023 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., mii lei

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
 pe parcursul trimestrului I 2023

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului I 2023

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului I 2023

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului I 2023

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări din rambursarea creditelor

8 644,2

257 771,2

0,0

509 208,8

10,7

116 618,3

8 654,9

883 598,3

Încasări din achitarea dobânzilor la credite

115,9

38 256,3

0,0

61 274,0

0,0

0,0

115,9

99 530,3

Încasări din achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

221,0

834,8

0,0

1 239,2

0,0

0,0

221,0

2 074,0

Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

9 528,8

121 580,5

1 320,8

55 954,9

0,0

19 533,0

10 849,6

197 068,4

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

18 509,8

418 442,7

1 320,8

627 677,0

10,7

136 151,2

19 841,3

1 182 270,9

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

7,3

225 653,8

7,1

113 674,3

0,0

39 221,9

14,4

378 550,0

Încasări din vânzarea altor active

2,4

3 222,0

1,6

7 550,0

0,0

2 364,4

4,0

13 136,4

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

9,6

228 875,9

8,8

121 224,3

0,0

41 586,3

18,4

391 686,5

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

0,0

72,7

0,0

77,9

0,0

20,5

0,0

171,1

Alte încasări

3 607,9

1 114 856,0

5 758,9

141 871,0

48,0

20 032,4

9 414,8

1 276 759,3

TOTAL încasări

22 127,4

1 762 247,3

7 088,4

890 850,2

58,7

197 790,3

29 274,5

2 850 887,8

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A.,BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul perioadei 01.01.2021-31.03.2023, inclusiv


În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor băncilor (16.10.2015) și până la 31.03.2023 inclusiv, lichidatorii au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016, inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.


Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.03.2023, mii lei

Denumirea băncii

Suma creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016, inclusiv *

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor

Total rambursări cumulativ**

Soldul creditelor rămase

din 04.10.2016  până pe 31.03.2023

inclusiv, în trimestrul I 2023

Banca de Economii S.A.

9 273 217

190 217

9 083 000

1 349 000

11 000

1 539 217

7 734 000

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000

308 000

2 392 000

559 000

7 000

867 000

1 833 000

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541

282 341

1 866 200

58 900

0

341 241

1 807 300

Total

14 121 758

780 558

13 341 200

1 966 900

18 000

2 747 458

11 374 300

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.

 

Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, cauzele penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.03.2023, mii lei

Indicator

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

11

25

4

40

valoarea

230 934,7

538 188,8

3 087 189,2

3 856 312,7

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

66

71

16

153

valoarea

2 375 351,9

973 081,8

38 732,1

3 387 165,8

Cauze penale, dintre care:

numărul

45

18

9

72

valoarea

46 478 760,4

15 335 166,1

3 130 611,5

64 944 538,0

a) urmărirea penală pe marginea cărora nu este finalizată

numărul

33

7

5

45

valoarea

21 758 363,2

14 965 388,6

2 440 816,3

39 164 568,1

b) aflate pe rol în instanțele de judecată, pe marginea cărora nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă

numărul

12

6

1

19

valoarea

24 720 397,2

269 772,3

685 164,0

25 675 333,5

c) suspendate

numărul

0

5

3

8

valoarea

0,0

100 005,2

4 631,2

104 636,4

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

120

225

47

392

valoarea

636 276,3

15 723 491,5

119 266,1

16 479 033,9

Titlurile executorii executate parțial (pe parcursul trimestrului I 2023)

numărul

6

41

3

50

valoarea

59,6

2 829,6

48,0

2 937,2

Titlurile executorii executate total (pe parcursul trimestrului I 2023)

numărul

0

1

0

1

valoarea

0,0

5,9

0,0

5,9

Titlurile executorii remise băncii fără executare (pe parcursul trimestrului I 2023)

numărul

0

0

0

0

valoarea

0,0

0,0

0,0

0,0

Notă: Totalul cauzelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerare că pot face obiectul aceleiași investigații.


Adițional, pe parcursul trimestrului I 2023, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost anunțate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.  pe parcursul trimestrului I 2023

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

anunțate

2

2

3

3

0

0

10

10

desfășurate

1

0

0

0

0

0

1

1

Numărul activelor adjudecate

1

0

0

0

0

0

1

Valoarea totală de piață (mii lei)

2 106,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 106,7

Prețul total de adjudecare (mii lei)

3 370,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 370,7

 

În conformitate cu prevederile art.38/6 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe paginile web  informații detaliate ce țin de:

 • a) licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • b) recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • c) achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md/page/6342 (compartimentul „Info privind procesul de lichidare”);
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/page/4091 (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/ (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”).

 

Anexe:

Anexa 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA  SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;


Anexa 4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.