• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.02.2021

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2020

 

Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.12.2020 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 600 882,9 mii lei.

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.12.2020 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
(mii lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului IV

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului  IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări din rambursarea creditelor

2 334,8

234 525,5

11 274,6

509 208,8

586,1

116 298,5

14 195,5

860 032,8

Încasări din achitarea dobânzilor la credite

347,2

36 390,3

1 985,2

61 274,0

0,0

0,0

2 332,3

97 664,3

Încasări din achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

10,0

1 239,2

0,0

0,0

10,0

1 839,3

Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

4 006,0

105 354,3

0,0

50 769,4

0,0

14 823,8

4 006,0

170 947,5

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

6 688,0

376 870,1

13 269,8

622 491,5

586,1

131 122,3

20 543,9

1 130 483,9

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

1 203,6

208 757,9

1 690,7

97 358,2

6,1

16 672,7

2 900,3

322 788,8

Încasări din vânzarea altor active

27,7

2 828,0

7,7

7 378,0

1,2

1 975,1

36,7

12 181,2

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

1 231,3

211 585,9

1 698,4

104 736,2

7,3

18 647,9

2 937,0

334 970,0

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

65,6

66,2

0,0

0,0

8,9

8,9

74,5

75,0

Alte încasări

20 928,0

1 076 087,5

1 526,7

41 543,5

510,0

17 723,0

22 964,7

1 135 354,0

TOTAL încasări

28 912,9

1 664 609,7

16 495,0

768 771,2

1 112,2

167 502,0

46 520,1

2 600 882,9

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2019-2020

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

- Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
- BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
- B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.


Din data retragerii licențelor și până la 31.12.2020 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2020
(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 31.12.2020 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
IV 2020

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 282 000,0

27 000,0

1 472 217,0

7 801 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

456 000,0

13 000,0

764 000,0

1 936 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

38 900,0

500,0

321 241,0

1 827 300,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 776 900,0

40 500,0

2 557 458,0

11 564 300,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosarele penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.12.2020
(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiunile în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

13

40

10

63

valoarea

369 202,3

684 359,4

3 096 414,5

4 149 976,2

Debitorii aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

88

132

19

239

valoarea

2 888 387,3

1 445 499,1

46 409,7

4 380 296,1

Dosarele penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

24

20*

9

53

valoarea

31 691 455,3

15 202 447,2 *

3 127 473,8

50 021 376,4

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

152

229

60

441

valoarea

661 371,7

816 867,1

114 423,8

1 592 662,6

Titlurile executorii executate parțial sau total (pe parcursul trimestrului IV 2020)

numărul

9

30

5

44

valoarea

65,2

2 536,1

115,8

2 717,1

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului IV 2020)

numărul

0

3

0

3

valoarea

0,0

1 664,6

0,0

1 664,6

Notă:  * - totalul dosarelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerare că pot face obiectul aceleiași investigații.

* - pentru trimestrul IV 2020, a fost ajustat numărul/valoarea dosarelor penale raportate de către BC „Banca Socială” S.A., în legătură  cu includerea eronată în raportare a unei sesizări înaintate organelor de urmărire penală, pe marginea căreia încă nu a fost deschis dosar penal. Tabelul a fost actualizat de către BNM la data de 19.05.2021.


Adițional, pe parcursul trimestrului IV 2020, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul trimestrului IV  2020

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

9

2

3

3

2

5

24

desfășurate

2

1

2

1

0

0

6

Numărul activelor adjudecate

2

2

3

1

0

0

8

Valoarea totală de piață (mii lei)

1 725,8

305,6

1 756,6

16 634,0

0

0

20 422,0

Prețul total de adjudecare (mii lei)

864,7

304,8

1 610,0

12 122,1

0

0

14 901,6


În conformitate cu prevederile art.386 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ).

 

Anexe:

 • 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;
     PDF
   
 • 4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A..
     PDF