• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.02.2022

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2021

 

Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.12.2021  băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 745 696,8 mii lei.

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.12.2021 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
mii lei )

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului IV

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări din rambursarea creditelor

1 662,9

243 221,7

0,0

509 208,8

10,6

116 450,3

1 673,5

868 880,8

Încasări din achitarea dobânzilor la credite

220,8

37 487,9

0,0

61 274,0

0,0

0,0

220,8

98 761,9

Încasări din achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

0,0

1 239,2

0,0

0,0

0,0

1 839,3

Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

3 569,9

110 775,0

835,9

53 199,3

215,7

15 039,6

4 621,5

179 013,9

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

5 453,6

392 084,6

835,9

624 921,3

226,3

131 489,8

6 515,8

1 148 495,8

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

1 449,3

225 258,8

13 267,8

113 608,6

22 546,7

39 220,1

37 263,7

378 087,4

Încasări din vânzarea altor active

15,5

3 154,3

42,5

7 503,0

209,6

2 363,7

267,5

13 021,0

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

1 464,7

228 413,1

13 310,3

121 111,6

22 756,2

41 583,8

37 531,2

391 108,4

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

1,2

72,7

0,0

77,9

0,0

20,5

1,2

171,1

Alte încasări

9 822,5

1 097 367,2

13 396,6

89 027,6

134,8

19 526,7

23 353,9

1 205 921,5

TOTAL încasări

16 742,0

1 717 937,5

27 542,7

835 138,5

23 117,4

192 620,8

67 402,1

2 745 696,8

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul perioadei 01.01.2020-31.12.2021


În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 31.12.2021 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.


Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2021
(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 31.12.2021 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
IV 2021

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 326 000,0

15 800,0

1 516 217,0

7 757 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

507 000,0

19 000,0

815 000,0

1 885 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

52 400,0

13 000,0

334 741,0

1 813 800,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 885 400,0

47 800,0

2 665 958,0

11 455 800,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

                                         
Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, cauzele penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.12.2021
( mii lei )

Indicator

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

9

33

7

49

valoarea

290 195,7

560 246,6

3 083 647,3

3 934 089,6

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

74

92

18

184

valoarea

2 678 611,5

1 014 741,2

54 036,3

3 747 389,0

Cauze penale, dintre care:

numărul

41

22

9

72*

valoarea

31 709 839,0

15 082 373,4

3 118 988,6

49 911 201,0

a) urmărirea penală pe marginea cărora nu este finalizată

numărul

31**

12

5

48

valoarea

21 757 134,1

14 858 165,1

2 440 146,4

39 055 445,6

b) aflate pe rol în instanțele de judecată, pe marginea cărora nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă

numărul

10

5

1

16

valoarea

9 952 704,9

142 907,2

674 211,0

10 769 823,1

c) suspendate

numărul

0

5

3

8

valoarea

0,0

81 301,1

4 631,2

85 932,3

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

130

213

54

397

valoarea

584 576,9

15 559 033,7

118 146,8

16 261 757,4

Titlurile executorii executate parțial (pe parcursul trimestrului IV 2021)

numărul

9

37

1

47

valoarea

53,3

4 910,9

17,2

4 981,4

Titlurile executorii executate total (pe parcursul trimestrului IV 2021)

numărul

0

2

2

4

valoarea

0,0

842,7

22,9

865,6

Titlurile executorii remise băncii fără executare (pe parcursul trimestrului IV 2021)

numărul

0

0

0

0

valoarea

0,0

0,0

0,0

0,0

Notă
* - totalul cauzelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerare că pot face obiectul aceleiași investigații;
** - la Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, numărul cauzelor penale urmărirea penală pe marginea cărora nu este finalizată, s-a majorat cu 19 cauze, ca urmare a disjungerii acestora dintr-o cauză penală în cadrul căreia erau învinuite 42 persoane juridice, debitori ai băncii.


Adițional, pe parcursul trimestrului IV 2021, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul trimestrului IV 2021

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

9

2

2

2

0

0

15

desfășurate

2

2

0

1

0

0

5

Numărul activelor adjudecate

2

3

0

1

0

0

6

Valoarea totală de piață (mii lei)

433,0

82,0

0,0

850,7

0,0

0,0

1 365,7

Prețul total de adjudecare (mii lei)

300,0

121,7

0,0

860,0

0,0

0,0

1 281,7


În conformitate cu prevederile art.386 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ).

 

Anexe:

1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A:


4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).