• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.09.2016

Informații cu privire la utilizarea creditelor de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

 

Având în vedere interesul sporit al publicului față de informațiile cu privire la creditele de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei, utilizarea acestora de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. în cadrul procesului de administrare specială, precum și recuperarea mijloacelor bănești de către bănci în cadrul procesului de administrare specială și lichidare a băncilor respective, Banca Națională a Moldovei pune la dispoziția publicului informații aferente subiectului respectiv.

 

I. Informație cu privire la creditele de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei  Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență cu garanții de stat, în sumă totală de 14,121,758,000.0 lei, după cum urmează:

 

Creditele de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei  Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

 

Banca de Economii S.A.

Valoarea liniei de credit, lei

Suma utilizată, lei

1. Credit garantat în baza Hotărîrii Guvernului nr.938 din 13.11.14 (Monitorul Oficial nr.93 din 14.04.15)

5,273,217,000.0

5,273,217,000.0

2. Credit garantat în baza Hotărîrii Guvernului nr.124 din 30.03.15 (Monitorul Oficial nr.166-176 din 03.07.15)

4,000,000,000.0

4,000,000,000.0

TOTAL

9,273,217,000.0

9,273,217,000.0

 

BC „Banca Socială” S.A.

Valoarea liniei de credit, lei

Suma utilizată, lei

1. Credit garantat în baza Hotărîrii Guvernului nr.938 din 13.11.14 (Monitorul Oficial nr.93 din 14.04.15)

2,807,760,000.0

2,700,000,000.0

 

B.C. „UNIBANK” S.A.

Valoarea liniei de credit, lei

Suma utilizată, lei

1. Credit garantat în baza Hotărîrii Guvernului nr.938 din 13.11.14 (Monitorul Oficial nr.93 din 14.04.15)

1,353,541,000.0

1,353,541,000.0

2. Credit garantat în baza Hotărîrii Guvernului nr.124 din 30.03.15 (Monitorul Oficial nr.166-176 din 03.07.15)

970,000,000.0

795,000,000.0

TOTAL

2,323,541,000.0

2,148,541,000.0

 

 

II. Informație cu privire la utilizarea creditelor de urgență de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

Până la data retragerii licențelor Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., conform informațiilor colectate de către Banca Națională, mijloacele din creditele de urgență acordate băncilor menționate, precum și mijloacele disponibile ale băncilor au fost utilizate pentru restituirea creanțelor creditorilor băncilor respective, conform prevederilor pct.6 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.938 din 13 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial nr.93 din 14.04.15) și pct.3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.124 din 30 martie 2015 (Monitorul Oficial nr.166-176 din 03.07.15), după cum urmează:

 

Utilizarea creditelor de urgență, precum și a mijloacelor disponibile ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. 

Nr. d/o

Destinația

Banca de Economii S.A.

BC „Banca Socială” S.A.

BC „Unibank” S.A.

1.

Plata depozitelor persoanelor fizice

4,226,787,236

2,002,992,451

704,611,817

2.

Plata depozitelor /conturilor curente ale persoanelor juridice și ale instituțiilor financiare și bancare, inclusiv:

6,349,581,201

1,435,640,839

 

1,602,890,623

 

 

a) instituții financiare și bancare

 2,722,910,497

428,212,747

4,183,320

 

b) întreprinderi de stat

1,913,582,199

188,178,665

716,263

 

c) fonduri de mijloace publice

809,356,865 

2,621,002

115,000,000

 

d) alte persoane juridice

903,731,640

816,628,425

1,482,991,040

TOTAL

 10,576,368,437

3,438,633,290

2,307,502,440

 * Potrivit informației băncii, valoarea de 2,722,910,497 lei include transferurile/intrările nete efectuate de către/de la instituții financiare și bancare. Valoarea brută transferată către aceste instituții constituie 2,733,853,170  lei.

 

III. Informație cu privire la bunurile mobile/imobile comercializate în cadrul administrării speciale și lichidării Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

De la data instituirii administrării speciale asupra Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până în prezent, au fost întreprinse acțiuni în scopul comercializării bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea/posesia băncilor. Respectiv, au fost acumulate mijloacele bănești pentru rambursarea datoriilor băncilor, în principal, a creditelor de urgență acordate de BNM. Astfel, în perioada respectivă, au fost comercializate următoarele bunuri mobile și imobile:

 

Bunurile mobile și imobile comercializate în cadrul  procesului de administrare specială și lichidare a băncilor, în valoare care nu depășește 1 milion lei

 

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Valoarea de bilanț, lei

Valoarea de evaluare, lei

Valoarea de comercializare, lei

Valoarea de bilanț, lei

Valoarea de evaluare, lei

Valoarea de comercializare, lei

Valoarea de bilanț, lei

Valoarea de evaluare, lei

Valoarea de comercializare, lei

Bunuri de mică valoare și scurtă durată

498,584

651,112

1,011,447

9,372

212,420

350,647

0

528,877

603,026

Bunuri mobile și imobile comercializate de bănci,
cu valoare care nu depășește
1 mil.lei

2,643,834

7,570,259

12,872,928

3,770,260

5,495,258

6,154,745

1,896,218

2,465,827

2,805,138

 

 

Totodată, în cadrul procesului de administrare specială și lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. au fost comercializate bunuri mobile și imobile ale băncilor respective în valoare mai mare de 1 milion lei, inclusiv prin intermediul executorilor judecătorești și al administratorilor insolvabilității numiți în funcții de instanțele de judecată, după cum urmează:

 

Bunurile mobile și imobile ale Băncii de Economii S.A. comercializate în valoare care depășește 1 milion lei

Denumirea bunului, amplasarea

Suprafața

Valoarea de bilanț/
valoarea de gaj acceptată, lei

Valoarea de piață, lei

Valoarea de comercializare, lei

Numărul de licitații desfășurate pînă la comercializarea bunului

Bunurile în proprietatea băncii

Încăperi nelocative,

Teren aferent,

Construcție de cult, cu anexă.

Adresa: or. Hîncești, str. Chișinăului, 12

50.7 m.p.

0.1004 ha

345.4 m.p

228,419

2,910,300

3,931,067

2

 

Clădire administrativă. Adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 6/3

576.9 m.p.

189,230

4,973,000

7,658,420

1

Încăperi administrative. Adresa:  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 6/3

168.7 m.p.

Lot de teren aferent. Adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 6/3

0.0784 ha

Construcție comercială, prestarea serviciilor. Adresa: Cahul,  str. B. P. Hașdeu, 11 a

545.3 m.p.

2,758,623

4,110,000

4,656,630

3

Lot de teren. Adresa: or. Cahul,  str. B. P. Hașdeu 11 a  

0.06 ha

Clădire administrativă. Adresa:  or. Căușeni,  str. Mihai Eminescu, 16

447.8 m.p.

1,510,544

3,010,000

3,720,360

1

Lot de teren aferent. Adresa:  str. Mihai Eminescu, 16

0.0814 ha

Clădire administrativă. Adresa: or. Vulcănești, str. Lenin, 92

292.5 m.p.

2,680,075

2,500,000

3,090,000

1

Garaj. Adresa: or. Vulcănești, str. Lenin, 92

35.3 m.p.

Lot de teren aferent. Adresa: or. Vulcănești, str. Lenin, 92

0.03 ha

2 încăperi cu suprafața totală – 96.5 m.p. Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr.76.

96.5 m.p.

653,357

1,911,600

4,564,900

1

Apartament cu 2 odăi cu suprafața – 51.4 m.p. . Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 3 ap.7

51.0 m.p.

224,761

1,165,800

2,616,055

1

Încăperi nelocative cu suprafața – 173.1 m.p. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 36

173.1 m.p.

409,654

3,632,700

4,882,349

1

Total (bunuri proprietate)

 

8,654,663

24,213,400

35,119,781

 

Bunurile în posesia băncii

Construcţie industrială de producere  şi teren de pămînt aferent. Adresa:  amplasată în mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare 182

10,621.80 m.p.
2.365 ha

8,265,712

7,830,000

4,806,900

27

 

Construcţie industrială de producere și terenul de pămînt aferent. Mijloace fixe, utilaje aferente. Adresa: or. Soroca, str. Cosăuţului 41
 

19,157.30 m.p.
3.0274 ha

8,393,965

3,262,000

3,136,890

32

 

Încăpere locativă. Adresa: mun. Chișinău, sect. Buiucani str. Nicolae Costin 61/4, ap. 39

73.40 m.p.

812,000

1,240,000

1,020,800

8

Linia KRONES (în complex)

-

4,234,699

5,888,565

5,889,000

2

Complex de construcţii cu destinaţie administrativă şi industrială şi teren de pămînt aferent. Adresa: r-nul Sîngerei, or. Biruinţa

2,318.00 m.p.
3.71 ha

6,974,101

1,222,000

1,574,700

29

Construcţie comercială şi teren de pămînt aferent. Adresa: r-nul Edineț, or. Edineţ, str. Independenţei, nr. 93/a

152.00 m.p.
 0.0711 ha

2,787,890

2,594,000

2,500,000

19

Distilat pentru divin a.p. 2007

24,148.58 dal

15,455,091

18,482,647

16,135,080

4

 

 

TOTAL (bunuri în posesie)

 

46,923,458

40,519,212

35,063,370

 

Bunuri comercializate prin intermediul executorilor judecătorești și al administratorilor insolvabilității numiți în funcții de instanțele de judecată

Teren de pămînt destinat pentru construcții. Adresa: mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Șoimari

0.0601 ha

1,200,000

1,198,000

1,490,083

x

Încăpere locativă. Adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţan, 3, ap. 22 (et. 8+9)

252.50 m.p.

1,633,202

1,015,650

1,075,000

x

Încăpere locativă. Adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţan, 5, ap. 45 (et. 8+9)

188.60 m.p.

1,213,372

914,000

1,022,000

x

Încăpere locativă. Adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţan, 9 ap. 245 (et. 11+12)

184.30 m.p.

1,196,667

983,938

1,060,000

x

Încăpere locativă. Adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţan, 9 ap. 158 (et. 12+13)

214.40 m.p.

1,382,360

988,000

1,055,000

x

Încăpere nelocativă. Adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Bogdan Voievod, nr. 7

198.80 m.p.

2,686,985

1,542,129

1,800,000

x

Încăpere nelocativă. Adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Bogdan Voievod, nr. 7

193.20 m.p.

2,414,843

1,233,512

1,500,000

x

Încăpere nelocativă. Adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Bogdan Voievod, nr. 7

194.40 m.p.

2,627,515

1,514,835

1,600,000

x

Încăpere nelocativă. Adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Bogdan Voievod, nr. 7

187.50 m.p.

2,686,985

1,197,119

1,230,000

x

TOTAL

(bunuri  comercializate prin intermediul executorilor judecătorești și al administratorilor insolvabilității)

 

17,041,929

10,587,183

11,832,083

 

 

 

Bunurile mobile și imobile ale BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. comercializate în valoare care depășește 1 milion lei

Denumirea bunului, amplasarea

Suprafața

Valoarea de bilanț/
valoarea de gaj acceptată, lei

Valoarea de piață, lei

Valoarea de comercializare, lei

Numărul de licitații desfășurate pînă la comercializarea bunului

Bunurile în proprietatea băncii

Clădire  administrativă și teren aferent. Adresa: or. Taraclia, str. Ștefan cel  Mare, nr. 57

197 m.p 0,1674 ha

1,359,997

869,000

1,545,000

1

Clădire  administrativă și teren aferent. Adresa: Ungheni,  str. Națională, nr.17

390 m.p. 0,058 ha

3,970,134

2,816,000

5,720,620

1

Clădire  administrativă și teren aferent. Adresa: or. Cahul, str. Prospectul Republicii, nr. 17 A

363,1 m.p. 0,1372 ha

7,416,578

5,987,000

9,658,417 

4

Total
(bunuri proprietate)

 

12,746,709

9,672,000

16,924,037

 

Bunuri comercializate prin intermediul executorilor judecătorești și al administratorilor insolvabilității numiți în funcții de instanțele de judecată

Construcții administrative, de producere și terenul aferent. Adresa: str. Sofia nr. 27

 

5,816.8 m.p.

2,7205 ha

2,360,000

8,073,100

4,400,000

6

Complex de construcții industiale (fabrica de cărămidă) și utilaj de producere. Adresa: r-nul Taraclia, or. Tvardița

11781,6 m.p.

19,000,000

15,646,160

5,558,592

9

TOTAL
(bunuri  comercializate prin intermediul executorilor judecătorești și al administratorilor insolvabilității)

 

21,360,000

23,719,260

9,958,592

 

 

 

Bunurile mobile și imobile ale B.C. „UNIBANK” S.A. comercializate în valoare care depășește 1 milion lei

Denumirea bunului, amplasarea

Suprafața

Valoarea de gaj acceptată, lei

Valoarea de piață, lei

Valoarea de comercializare, lei

Numărul de licitații desfășurate pînă la comercializarea bunului

Bunurile în posesia băncii

Utilajului fabricii de vin.  Adresa: s.Leuşeni, raionul Hînceşti

-

321,300

1,271,549

1,010,000

1

Total
(bunuri posesie)

 

321,300

1,271,549

1,010,000

 

 

În prezent, lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. definitivează setul de informații cu privire la derularea proceselor de lichidare aferente. Acestea vor fi publicate cu periodicitate lunară pe paginile-web oficiale ale băncilor respective și vor oferi detalii la subiectul menționat.