Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.02.2023

Instrucțiune cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin HCE al BNM nr.117 din 24.05.2018

 

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Instrucțiunii  cu privire la prezentarea  de către bănci
a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și modificarea Instrucțiunii
cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri prudențiale

nr. 117  din  24.05.2018
(în vigoare 30.07.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 183-194 art. 907 din 08.06.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1337 din 04.06.2018

descarcă:

 


Referința spre Registrul de stat al actelor juridicehttps://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135045&lang=ro