• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.04.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM "Pentru aprobarea Regulamentului privind licențierea băncii și a sucursalei băncii din alt stat"

13.04.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 13.04.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind licențierea băncii și a sucursalei băncii din alt stat” (în continuare - proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii a fost inițiat în contextul intrării în vigoare a Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care impune cerințe privind accesul la activitatea băncilor, inclusiv cerințe minime de acces la activitate, licențierea băncilor și regimul sucursalelor băncilor din alte state.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în perfecționarea cerințelor privind accesul la activitatea pe piața bancară, licențierea băncilor și regimul sucursalelor băncilor din alte state.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.4, 8 – 31, 35 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, și art.122 alin.(2), 133 și 134 din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2016, nr.343-346, art.707), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 13.05.2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822442.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

   PDF       DOC

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind licențierea băncii și a sucursalei băncii din alt stat

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare), ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Proiectul hotărârii a fost inițiat în contextul intrării în vigoare a Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care impune cerințe privind accesul la activitatea băncilor, inclusiv cerințe minime de acces la activitate, licențierea băncilor și regimul sucursalelor băncilor din alte state.

Proiectul Hotărârii Consiliului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind licențierea băncii și sucursalei din alt stat (în continuare - proiectul hotărârii), a fost elaborat în temeiul art.4, 8 – 31, 35 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, și art.122 alin.(2), 133 și 134 din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2016, nr.343-346, art.707), cu modificările ulterioare.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE..

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii stabilește:

 • cerințe și proceduri de acordare a licenței;
 • documente și informații ce necesită a fi prezentate Băncii Naționale a Moldovei în procesul de licențiere a băncii, persoană juridică din Republica Moldova, și a sucursalei băncii din alt stat;
 • documente și informații ce necesită a fi prezentate Băncii Naționale a Moldovei pentru eliberarea permisiunii în contextul art.14 alin. (1) lit. p) din Legea nr.202/2017;
 • procedura de eliberare a copiei autorizate de pe licență, de reperfectare a licenței/copiei autorizate a licenței, a duplicatului licenței băncii și a sucursalei băncii din alt stat;
 • condiții în care pot fi operate modificări în documentele de constituire a băncii și a sucursalei băncii din alt stat;
 • informații privind desfășurarea adunării generale a acționarilor..

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico-financiară.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

Sinteza recomandărilor: