• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.03.2022

Proiect de modificare a Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019

23.03.2022Termenul-limită a expirat

ANUNŢ

privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 22.03.2022, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019 „Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale comisioanelor percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare”.

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea implementării proiectului de modernizare a sistemului automatizat de plăți interbancare (care este parte componentă a Conceptului privind dezvoltarea domeniului de plăți din Republica Moldova1) ce presupune separarea logică a modulelor DBTR (sistemul de decontare pe baza brută în timp real) și CDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă) ale SAPI, trecerea la un format mai avansat al mesajelor de plată (ISO 20022), crearea unui model mai avansat de gestiune a limitelor de lichiditate de către participanții SAPI.  

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt participanții sistemului automatizat de plăți interbancare.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. a), e), f) și m), art. 10 alin. (1), art.11 alin.(1), art. 15, art. 18 alin. (1) și (2), art.27 alin.(1) lit. c), art. 42 și art.491 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 8 aprilie 2022, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: Reglementare.PSP@bnm.md.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web  a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

1 https://www.bnm.md/ro/content/extras-din-conceptul-privind-dezvoltarea-domeniului-de-plati-din-republica-moldova

 

Proiect:

Notă informativă
la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019 „Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale comisioanelor percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare””

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Modificarea Hotărârii Comitetului executiv al BNM nr. 180/2019 „Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale comisioanelor percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare”  derivă din contextul implementării proiectului de modernizare a sistemului automatizat de plăți interbancare (care este parte componentă a Conceptului privind dezvoltarea domeniului de plăți din Republica Moldova ) ce presupune separarea logică a modulelor DBTR (sistemul de decontare pe baza brută în timp real) și CDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă) ale sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI), trecerea la un format mai avansat al mesajelor de plată (ISO 20022), crearea unui model mai avansat de gestiune a limitelor de lichiditate de către participanții SAPI.

În acest context, prezentul proiect prevede modificarea valorii maxime a documentului de plată acceptat în CDN din partea participanților SAPI, precum și  a comisioanelor percepute de BNM în calitate de administrator al SAPI.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Principalele prevederi ale proiectului sunt:
- Majorarea valorii maxime a documentului de plată acceptat în CDN din partea participanților SAPI.
Limita valorică maximă a documentului de plată acceptat în CDN din partea participanților SAPI se va majora de la 50 000 lei până la valoarea de 500 000 lei, ceea ce va permite efectuarea în CDN a plăților cu o valoare mai mare decât cea actuală, însă cu achitarea unui comision competitiv de către  prestatorii de servicii de plată și, respectiv, de către utilizatorii finali.
- Ajustarea comisioanelor pentru plățile procesate în SAPI percepute de BNM în calitate de administrator al sistemului.
Conform practicii internaționale privind stabilirea mărimii comisioanelor de către băncile centrale pentru oferirea accesului participanților la sistemele de plăți, asemenea servicii se consideră, de obicei, obligație publică, care se livrează doar cu recuperare de cost, fără a urmări înregistrarea de profit. Astfel, proiectul are ca scop echilibrarea nivelului de venituri generate din activitatea SAPI cu nivelul de cheltuieli aferente administrării și operării acestuia, fiind stabilite următoarele comisioane:

1. unui document de plată în sistemul DBTR – 3,70 lei (majorare cu 0,70 bani);
2. unui document/pachet cu documente de plată în sistemul CDN – 0,70 lei (majorare cu 0,15 bani);
3. unei solicitări în sistemul DBTR și sistemul CDN - 0,70 lei (majorare cu 0,15 bani).

Introducerea noilor tipuri de comisioane percepute de BNM în calitate de administrator al SAPI: pentru înregistrarea BIC-urilor, pentru organizarea sesiunilor de instruire etc.

4. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prevederilor prezentului proiect nu necesită mijloace financiare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Avizarea și consultarea publică a proiectului are loc conform Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei.

7. Constatările expertizei de compatibilitate

Expertiza de compatibilitate nu este necesară, deoarece proiectul nu prevede o armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

Proiectul dat se află în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor primite de la părțile interesate.