• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.04.2018

Proiect HCE „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”

12.04.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 12.04.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”.

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.4 alin.(1) și art.80 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 25.04.2018, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau pe adresa electronică reglementare@bnm.md, sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022)822-231.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate” (în continuare proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.4 alin. (1) și art.80 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727).

Modificarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate a fost condiționată de recomandările cheie expuse în raportul Fondului Monetar Internațional din 20 noiembrie 2017.

Astfel, pentru a exclude tratarea diferită a prevederilor ce țin de diminuarea capitalului cu suma ce depășește limitele stabilite de regulament pentru expunerile totale și agregate ale băncii față de persoanele sale afiliate, precum și pentru a evita micșorarea dublă a capitalului, a fost propusă o redacție nouă a prevederilor respective. În acest sens, în proiectul hotărârii a fost prevăzută expres formula de determinare a sumei cu care urmează a fi diminuat capitalul băncii ca urmare a depășirii limitelor stabilite pentru expunerile față de persoanele sale afiliate.

E de menționat că, Banca Națională în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, promovează buna gestionare a riscurilor asociate tranzacțiilor băncii cu persoanele afiliate. În acest scop, a fost elaborată o anexă nouă la regulament, care conține cerințe privind gestionarea riscurilor aferente tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncilor, inclusiv elementele obligatorii care trebuie să fie incluse în politica băncii privind gestionarea acestor riscuri.

De asemenea, proiectul hotărârii prevede perfecționarea caracteristicilor utilizate de către Banca Națională pentru identificarea persoanelor care au relații sau efectuează tranzacții cu banca și/sau cu afiliatele acesteia. Modificările au fost operate ca urmare a practicii de supraveghere în contextul procesului de prezumare a persoanelor afiliate băncii.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.