• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.06.2018

Proiectul HCE al BNM privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare

05.06.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 5 iunie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare”.

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării cerințelor de adecvare pentru membrii organului de conducere, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele cu funcții- cheie prevederilor Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, în special stabilirea unor cerințe minime aferente reputației și experienței membrilor organului de conducere al băncii și a personalului cu funcții-cheie.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supuse consultării publice îl va constitui administrarea efectivă și prudentă a băncii de către persoane cu o experiență și reputație adecvată și în corespundere cu cerințele legislației în vigoare.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 41, 43 și 119 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 18 iunie 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.41, 43 și 119 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării cerințelor de adecvare pentru membrii organului de conducere, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele cu funcții - cheie prevederilor Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, în special stabilirea unor cerințe minime aferente reputației și experienței membrilor organului de conducere al băncii și a personalului cu funcții-cheie.

Proiectul regulamentului preia prevederile Regulamentului cu privire la exigențele față de administratori (aprobat prin HCE nr.203 din 27.07.2017), precum și stabilește un șir de prevederi noi aferente determinării persoanelor cu funcții-cheie, cerințele față de aceste persoane, criteriile de evaluare a membrilor organului de conducere, a persoanelor cu funcții-cheie, a persoanelor care asigură conducerea sucursalei unei bănci din alt stat, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, proiectul determină cerințe separate privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor cu funcții-cheie la nivel individual, precum și criteriile de evaluare a membrilor organului de conducere la nivel colectiv, informație care urmează a fi inclusă în rezultatele evaluărilor efectuate de bancă. Concomitent, proiectul regulamentului conține un model al matricei, care reprezintă un suport pentru bănci la realizarea evaluării adecvării membrilor organului de conducere la nivel colectiv și care poate fi adaptată de către bancă în funcție de complexitatea activității acesteia.

De asemenea, proiectul stabilește o listă a aptitudinilor relevante, care urmează a fi utilizate de către bancă la evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie.

Totodată, proiectul regulamentului conține prevederi aferente membrilor organului de conducere al unei societăți financiare holding sau al unei societăți financiare holding mixte, precum și modul de notificare a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la persoanele respective.

Având în vedere faptul că noile prevederi constituie o parte semnificativă în Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori (aprobat prin HCE nr.203 din 27.07.2017), acesta a fost expus în redacție nouă.

Aprobarea proiectului hotărârii va contribui la administrarea efectivă și prudentă a băncii de către persoane cu o experiență și reputație adecvată și în corespundere cu cerințele legislației în vigoare.